A HM Tervezési és Koordinációs Főosztály a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • Végzi a Magyar Honvédség részletes bontású létszámáról szóló kormány- és országgyűlési előterjesztések kidolgozásának, a honvédelmi feladatok megvalósításáról, a Magyar Honvédség felkészítéséről, állapotáról és fejlesztéséről szóló Országgyűlési jelentések összeállításának koordinálását.
 • Végzi az önkéntes tartalékos rendszer működésével és fenntartásával összefüggő tárcaszintű koncepció és szabályozás kidolgozását az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksággal együttműködésben.
 • Végzi az EU által meghatározott programozási időszakok forrásainak tárca szintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtására vonatkozó szabályozás kidolgozását.
 • Végzi az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének koordinációját, működésének monitoringózását.
 • Végzi a minisztérium belső működését szabályozó alapokmányok kidolgozását és karbantartását.
 • Végzi a honvédelmi tárca létszámgazdálkodásával kapcsolatos szakmai elemző, javaslattevő, döntés-előkészítő és koordinációs, valamint gazdálkodói tevékenységet.
 • Végzi a tárca szervezeteinek alapításával, a szervezetek alapító okiratának kiadásával, módosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a HM szervek, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatalok, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tarozó szervezetek, valamint a miniszter közvetlen, illetve fenntartói irányítása alá tartozó szervezetek működési, szervezési és vezetési alapokmányainak kidolgozásában való közreműködéssel kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a minisztériumi feladattervezéssel, az éves Intézményi Munkaterv és a havi munkatervek kidolgozásával és a tervezett feladatok megvalósulásának nyomon követésével összefüggő feladatokat.
 • Végzi az Ágazati Döntés-előkészítési Rendszer elemei és a honvédelmi ágazat katasztrófavédelmi tevékenységéhez tartozó elemző, döntés-előkészítő, tervező, külső és belső koordinációs feladatokat, illetve a minisztériumi szervek katasztrófavédelmi tevékenységének és az Ágazati Döntés-előkészítési Rendszer elemeinek összehangolásával összefüggő feladatokat.
 • Végzi a miniszter által vezetett minisztérium, a miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, a miniszter közvetlen alárendeltségébe, továbbá a Magyar Honvédség katonai szervezetei (a továbbiakban együtt: honvédségi szervezetek), valamint a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó közoktatási intézmény, működésének szabályozására szolgáló jogszabályok, országgyűlési és kormányhatározatok, kormány- és miniszteri rendeletek, miniszteri utasítások szakmai előkészítését, szakmai kidolgozásának koordinálását.
 • Végzi a honvédségi szervezetek, a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szervezet és a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó közoktatási intézmény (a továbbiakban együtt: honvédelmi tárca) irányításának és vezetésének, a szakterületek egységes irányítása érvényesülésének, valamint a tárca szervezetei alaprendeltetés szerinti feladatai összhangjának elemzését.
 • Végzi a Honvédelmi Minisztérium vezetési és irányítási rendjének kidolgozását, szükség szerinti pontosítását, valamint a tárcaszintű irányítási, vezetési, tervezési és szervezési feladatok kidolgozását, azok végrehajtásának koordinálását.
 • Végzi az ágazat rövid-, közép- és hosszú távú tevékenységének átfogó elemzését, értékelését, annak fejlesztésére vonatkozó javaslatok kidolgozását.
 • Végzi a honvédelmi tárca feladatait meghatározó dokumentumok kidolgozását és végrehajtásuk elemzését, értékelésének koordinálását, a feladatok megvalósításáról szóló időszakos beszámolók összeállítását.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Elvi Kidolgozó és Koordinációs Osztály
 • Döntéstámogató és Tervezési Osztály
 • Szervezési és Létszámgazdálkodási Osztály

HM szerv vezetői állomány

 • Dr. Molnár Ferenc ezredes, főosztályvezető
 • Zsezserán Anikó, Elvi Kidolgozó és Koordinációs Osztály, mb. osztályvezető
 • Borsos József Tamás ezredes, Döntéstámogató és Tervezési Osztály, osztályvezető
 • Gyetvai Ferenc ezredes, Szervezési és Létszámgazdálkodási Osztály, osztályvezető (főov.h.)

Tájékoztatásért felelős személy:
Dr. Molnár Ferenc ezredes
főosztályvezető
Telefon: 474-1124
HM telefon: 22-184
Fax: 474-1321
HM Fax: 226-60
e-mail: [[[mSzlXSnSOh9x3Nzz4MWMaG0udGtmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1124
Fax: 474-1321
e-mail: [[[LYLl9ZGNmGY2ZMaG0udGtmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)