A HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik, és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

Végzi a minisztérium társadalmi kapcsolati tevékenységével kapcsolatos ágazati feladatokat. Támogatja a civil szervezetek honvédelmi eszmét népszerűsítő programjait, kapcsolatot tart a honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel, segíti a honvédelem érdekében végzett társadalmi tevékenységet.

Tervezi és szervezi az esélyegyenlőséggel és az egyenlő bánásmóddal összefüggő szakmai képzéseket és konferenciákat.

Tervezi, szervezi a honvédelem ügyét támogató, népszerűsítő HM központi rendezvényeket, továbbá a civil szervezetek és tagjaik elismerésének átadási ünnepségeit, a HM gondoskodási körébe tartozók részére tartott rendezvényeket, valamint a társadalmi kapcsolatot erősítő sportrendezvényeket.

Végzi az ifjúság honvédelmi ismereteinek bővítésével és a honvédelmi neveléssel kapcsolatos ágazati feladatokat, a parlamenti államtitkár által meghatározott irányelvek szerint feladatlistát készít, valamint működteti a Honvéd Kadét Programot és ellenőrzi annak végrehajtását. Ellátja a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium miniszteri fenntartói irányításával összefüggő feladatokat.

HM szerv szervezeti elemei:

  • Társadalmi Kapcsolatok Osztály 
  • Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai Osztály

HM szerv vezetői állomány:

  • Dr. Papp Ferenc ezredes, főosztályvezető
  • Szabó Zoltán István alezredes, Honvédelmi Nevelési és Ifjúságstratégiai Osztály, osztályvezető (főovh.)
  • Sándor András alezredes, Társadalmi Kapcsolatok Osztály, mb. osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Dr. Papp Ferenc ezredes főosztályvezető
Telefon: 474-1587
HM telefon: 211-87
Fax: 474-1587
HM Fax: 214-15
e-mail: [[[bfOeVsrFDuiBqQKBB8NrOmZMmDaG0udGtrZkBobS5nb3YuaHU=]]]

HM szerv Postacím:
Budapest, 1885. Pf.: 25
Telefon: 474-1587

(HM)