A HM Parlamenti Államtitkári Titkárság a parlamenti államtitkár közvetlen irányítása alatt működik, és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • Ellátja a parlamenti államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történő előkészítésével, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a parlamenti államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a parlamenti államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti referáláshoz a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi tárca érintett szerve vagy szervezete vezetőjéhez.
 • Részt vesz a parlamenti államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében, a parlamenti munkával kapcsolatos feladatok támogatásában.
 • Végzi a parlamenti államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.

HM szerv szervezeti elemei

 • Parlamenti Iroda
 • Koordinációs Iroda
 • Programkoordinációs Osztály
 • Rendezvényszervező Osztály

HM szerv vezetői állomány

 • Kucsera Georgina, titkárságvezető, Parlamenti Államtitkársági Titkárság
 • dr. Zalányi Viktória, irodavezető, Parlamenti Iroda
 • dr. Ludvig Tamás, Programkoordinációs Osztály, osztályvezető
 • Rendezvényszervező Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Kucsera Georgina
titkárságvezető
Telefon: 1/474-1119
HM telefon: 226-48
Fax: 1/474-1120
HM Fax: 210-46
e-mail: [[[GUOgMJBZRJSGLHQuZ7d3iirzcaG0ucGF0QGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1119
Fax: 474-1120
e-mail: [[[GftkRemNuxr4Z4WOaG0ucGF0QGhtLmdvdg==]]].h

(HM)