A HM Nemzetközi Együttműködési Főosztály a védelempolitikáért és védelmi tervezésért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • A tárca elé kitűzött célok elérése, nemzeti érdekeink hatékonyabb érvényesítése és hazánk minél kedvezőbb nemzetközi megítélése, valamint a térség stabilitásának és biztonságának növelése, Magyarország közép-, kelet- és délkelet-európai régióban betöltött szerepének erősítése érdekében kétoldalú katonai kapcsolatokat tart fenn.
 • Tevékenységével és a Honvédelmi Minisztérium kétoldalú programjaival biztosítja a szövetségi és az európai uniós kapcsolatrendszer erősítését, a közös képességekhez történő érdemi hozzájárulást.
 • A szomszédos országokkal folytatott kétoldalú együttműködés fejlesztésére irányuló erőfeszítésekkel támogatja a világ más országai iránti nyitottság megőrzését.
 • Végzi a kétoldalú együttműködés irányelveinek kidolgozását.
 • Végzi a HM tárca Kétoldalú Nemzetközi Együttműködési Tervének elkészítését.
 • Ellátja a HM felsővezetők kétoldalú együttműködési programjainak szervezésével és végrehajtásával összefüggő feladatokat.
 • Végzi a kétoldalú együttműködési programok végrehajtásának, elszámolásának és értékelésének monitoringolását.
 • Végzi a HM tárca éves Kétoldalú Nemzetközi Együttműködési Tervének értékelését.
 • Végzi a katonadiplomáciai feladatok koordinációját.
 • Végzi a honvédelmi tárca kétoldalú nemzetközi együttműködési feladatainak végrehajtása érdekében a külföldön akkreditált magyar véderő-, katonai és légügyi attasék tevékenységének támogatását.
 • Közreműködik a Budapesten akkreditálásra kijelölt véderő-, katonai és légügyi attasék működési engedélyének ügyintézésében és a külföldi attasék akkreditálásában.
 • Tájékoztatja a Budapesten akkreditált külföldi attasékat a Honvédelmi Minisztériummal és a Magyar Honvédséggel összefüggő aktualitásokról, döntésekről, valamint az éves attaséfoglalkoztatási programokon megismerteti hazánk gazdag történelmi és kulturális értékeivel és hagyományaival.

HM szerv szervezeti elemei:

 • 1. Területi és Attasé-összekötő Osztály
 • 2. Területi Osztály

HM szerv vezetői állomány:

 • Gyila Péter, főosztályvezető
 • Juhász Sándor András ezredes, 1. Területi és Attasé-összekötő Osztály, osztályvezető (főovh.)
 • Völgyi Zoltán ezredes, 2. Területi Osztály, osztályvezető


Tájékoztatásért felelős személy:

Juhász Sándor András ezredes
osztályvezető (főovh.)
Telefon: (06 1) 474-1405
HM telefon: 210-97
Fax: (06 1) 474-1252
HM Fax: 211-60
e-mail: [[[FimLXj7NTkI1VTaG0ubmVmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

 

HM szerv elérhetősége:
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: (06 1) 474-1230
Fax: (06 1) 474-1252
e-mail: [[[BuzNHG5kTOMTaG0ubmVmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)