A HM Közigazgatási Államtitkári Titkárság a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • Ellátja a közigazgatási államtitkárhoz érkezett okmányok, levelek, meghívók és egyéb küldemények felvételével, iktatásával, kezelésével, feldolgozásával, feldolgozáshoz történő előkészítésével, az azok megválaszolásához szükséges háttéranyagok, választervezetek bekérésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a közigazgatási államtitkár programjainak, elfoglaltságainak nyilvántartásával, illetve figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat, bekéri az ezekhez szükséges okmányokat, háttéranyagokat, valamint ellátja az egyéb feltételek meglétének pontosításával kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a közigazgatási államtitkár által meghatározott feladatok nyilvántartásával, végrehajtásának figyelemmel kísérésével kapcsolatos feladatokat. Előkészíti referáláshoz a beérkező anyagokat, illetve feladatszabás alapján továbbítja azokat a honvédelmi tárca érintett szerve vagy szervezete vezetőjéhez.
 • Részt vesz a közigazgatási államtitkár vendégei fogadásának, bel- és külföldi utazásainak előkészítésében, a parlamenti munkával kapcsolatos feladatok támogatásában.
 • Végzi a közigazgatási államtitkár tevékenységéhez szükséges tárgyi feltételek folyamatos biztosításával kapcsolatos feladatokat.
 • A Közszolgálati Iroda útján kiadja a kormánytisztviselőkre vonatkozó igazolásokat.
 • A Közszolgálati Irodán kezeli a kormánytisztviselők és a HM szervezeteket vezető közalkalmazottak személyügyi anyagát, végzi a velük kapcsolatos személyügyi koordinációs tevékenységet. Segíti, támogatja a HM szervek vezetőinek személyügyi tevékenységét,
 • A Közszolgálati Iroda útján végzi a közszolgálati tisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggő személyügyi szakfeladatokat, döntésre előkészíti az állami vezetői személyi javaslatokat. Végzi a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával, illetve a kormánytisztviselők tartós külszolgálati kihelyezésével kapcsolatos személyügyi feladatokat. Vezeti a kormánytisztviselők alapnyilvántartását, személyügyi statisztikákat, kimutatásokat készít, adatot szolgáltat a Miniszterelnökség részére,
 • A Közszolgálati Irodán működteti, kiszolgálja a HM KGIR Humán Alrendszer, a Köztisztviselői Nyilvántartó Program és a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer elnevezésű elektronikus nyilvántartási rendszereket.
 • A Közszolgálati Iroda útján előterjesztést készít a kormánytisztviselők illetmény-eltérítésének felülvizsgálatára, illetve a szakmai értékelés szerinti végrehajtására,
 • A Közszolgálati Iroda útján elkészíti a kormánytisztviselők éves képzési tervét, előkészíti és végrehajtja a képzési terv szerinti beiskolázásokat. Végzi a HM hivatali szervezete képzési kerete terhére kötendő tanulmányi szerződésekkel kapcsolatos kérelmek elbírálásához, illetve döntést követően a tanulmányi szerződések megkötéséhez szükséges előkészítő munkát. Végzi a kormánytisztviselők alap- és szakvizsgára történő jelentkezésével összefüggő személyügyi feladatokat, illetve szervezi továbbképzésüket, végzi az azzal kapcsolatos személyügyi feladatokat, közreműködik a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programban, fogadja, mentorálja az ösztöndíjasokat, megvizsgálja továbbfoglalkoztatásuk lehetőségét,
 • A Közszolgálati Iroda útján tervezi a kormánytisztviselői képzés feltételrendszerét, koordinálja, illetve megtervezi a személyre szóló képzést.
 • A Közszolgálati Iroda útján végzi a közigazgatási államtitkár személyügyi döntésekkel összefüggő kezdeményezési, egyetértési jogkörével kapcsolatos előkészítő feladatokat,
 • A Közszolgálati Iroda útján előkészíti, illetve vezetői döntésre előterjeszti a HM hivatali szervezetébe tartozó szerveknél, külső megbízási díjkeret terhére foglalkoztatottak szerződéseit, ellátja a rendelkezésre álló díjkeret felhasználásának felügyeletével összefüggő feladatokat,
 • A Közszolgálati Iroda útján végrehajtja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos adminisztratív előkészítő feladatokat, tárolja és kezeli a benyújtott vagyonnyilatkozatokat, és
 • A Közszolgálati Iroda útján végrehajtja a nemzetbiztonsági ellenőrzések elrendelésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

 

HM szerv szervezeti elemei:

 • Közszolgálati Iroda
 • Állami Légiközlekedési Balesetvizsgáló Osztály

HM szerv vezetői állomány

 • Zákány Péter ezredes, Közigazgatási Államtitkári Titkárság, államtitkári titkárságvezető,
 • Orbán Sándor ezredes, Közszolgálati Iroda, irodavezető
 • Somogyi Zoltán alezredes, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Zákány Péter ezredes
államtitkári titkárságvezető
Telefon: 474-1477
HM telefon: 215-61
Fax: 474-1410
HM Fax: 211-04
e-mail: [[[HJhFUrexSIyID7mYzZOmMaG1rYXRAaG0uZ292Lmh1]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1454
Fax: 474-1410
e-mail: [[[GyyYMILzfuHjP5jUcNiaG1rYXRAaG0uZ292Lmh1]]]

(HM)