A HM Kontrolling és Integritásfejlesztési Főosztály a védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

• A tárca kontrolling rendszerének működtetése és fejlesztése.

• A HM Kontrolling Portál üzemeltetése és fejlesztése.

• A Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszerrel (KSIR) összhangban, a működési tapasztalatok alapján fejlesztési javaslatok kidolgozása a tárcaszintű tervezési folyamatokhoz.

• A tárca jóváhagyott stratégiai terveiben rögzített fejlesztési programok végrehajtásának nyomon követését biztosító Fejlesztések Értékelése és Nyomonkövetése (FÉNY) szakmai oldal működtetése és fejlesztése.

• Az erőforrások optimális elosztásának és hatékony felhasználásának biztosítása érdekében az operatív tervek végrehajtásának egyes kiemelt területek működésének nyomon követése, kontrolling szempontú elemzése.

• A tárca gazdálkodási rendszere egyes elemeinek vizsgálata, elemzése és értékelése. A honvédelmi tárca gazdálkodási helyzetét érintő kérdésekben rendszeres és eseti jelentések, felsővezetői döntésekhez költség-, és folyamatelemzések készítése.

• A tárca költségvetése végrehajtásának kontrolling szempontú elemzése és értékelése.

• Az üzleti szektor gazdasági módszereinek figyelemmel kísérése, vizsgálata, lehetséges bevezetésének előkészítése.

• A szövetséges államok haderői kontrolling, monitoring, stratégiai tervezési rendszereinek tanulmányozása.

• A tárca Költségvetés Gazdálkodási Információs Rendszer (KGIR) továbbfejlesztési irányainak kialakítása, a fejlesztés koordinálása.
• A Honvédelmi Minisztérium, mint intézmény operatív belső kontrollok rendszerének működtetése, a HM Kockázatkezelési Bizottság munkájának vezetése.

• A HM, mint intézmény integritásfejlesztési feladatainak ellátása, kapcsolódó képzések kialakítása és bevezetése.

• A honvédelmi ágazat integritás fejlesztésével, a szervezeti integritás fenntartásával és a személyi integritás fejlesztésével kapcsolatos ágazati szintű szabályzók kidolgozása.

• Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendeletben az integritás tanácsadó számára meghatározott feladatok végrehajtásának támogatása.

HM szerv szervezeti elemei:

• Költségelemző és Programértékelő Osztály
• Költségvetés- és Gazdálkodás Monitoring Osztály
• Integritásfejlesztési Osztály

HM szerv vezetői állomány:

• Szpisjákné Hermann Rita ezredes, főosztályvezető
• Gáspár Tamás alezredes, osztályvezető (főov.h.), Költségelemző és Programértékelő Osztály
• Gáspár Tamás Szabolcs ezredes, osztályvezető, Költségvetés- és Gazdálkodás Monitoring Osztály
• Dr. Cservenyi Dóra, kotv.(integritás tanácsadó), osztályvezető, Integritásfejlesztési Osztály

Tájékoztatásért felelős személy:
Szpisjákné Hermann Rita ezredes főosztályvezető
Telefon: 474-1244
HM telefon: 210-70
Fax: 474-1118 HM
Fax: 215-97
e-mail: [[[fbAqEPuVtlw3NNWc3plcnYuaG0ua29mQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv:
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1244 Fax: 474-1118
e-mail: [[[ytwFf8hchGVYZNa29mQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)