A HM Humánpolitikai Főosztály a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

 • Kidolgozza a tárcaszintű foglalkoztatáspolitikai elveket, végzi a stratégiai tervezéssel kapcsolatos feladatokat. Kidolgozza és pontosítja a honvédelmi tárca humánstratégiáját, a humánpolitikai irányelveket és programokat, meghatározza a foglalkoztatás-, bér- és ösztönzéspolitika, a humánerőforrás-fejlesztés fő irányait, követelményeit, kidolgozza a személyi állomány biztosítását, hatékony foglalkoztatását meghatározó alapelveket és programokat.
 • Kidolgozza a szolgálati beosztásokhoz, munkakörökhöz kapcsolódó követelményrendszer és a szakmai kompetenciák rendszerét, a beosztások és munkakörök elemzésének és értékelésének módszereit, meghatározza a munkakör-elemzések és értékelések végrehajtásának rendjét. Előkészíti a munkakör-gazdálkodással összefüggő szabályozást és az MH Munkaköri Térképét.
 • Előkészíti a katonai szakképzéssel kapcsolatos szabályokat, együttműködési megállapodásokat.
 • Előkészíti a személyi állomány illetményével, illetményjellegű és illetményen kívüli juttatásaival, a külföldön szolgálatot teljesítő és külföldön tanulmányokat folytató állomány pénzbeli járandóságaival, a más szervhez vezényeltek járandóságaival, továbbá egyes költségtérítésekkel, pénzbeli juttatások és díjazások normáival, az illetményelőleggel, a magasabb parancsnoki segéllyel és a családalapítási támogatással kapcsolatos szabályozókat.
 • Kidolgozza a honvédelmi tárca korrupció elleni tevékenységével összefüggő szabályozást.
 • Kidolgozza az egyes szolgálati beosztásokhoz tartozó munkaköri követelményekre vonatkozó szabályokat és a vonatkozó miniszteri utasítást, valamint gondoskodik annak aktualizálásáról.
 • Kidolgozza a közfoglalkoztatás tárcaszintű szabályait.
 • Ellátja a foglalkoztatáspolitikai követelmények alapján az oktatás és a képzés feltételrendszerének tárcaszintű tervezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a munkaerő-piaci hatások, szervezeti és működési folyamatok elemzésével, javaslatok kidolgozásával, a munkakör-elemzéssel és a munkakör-értékeléssel kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a szakképzési törvényben szereplő, a honvédelmi tárca képviseletét igénylő országos, regionális, megyei szakmai szervezetekbe történő delegálással kapcsolatos feladatokat.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Humánstratégiai és Humánerőforrás Menedzsment Osztály
 • Személyi Juttatások és Ösztönzésmenedzsment Osztály

HM szerv vezetői állomány:

 • Győri Pál Péter ezredes, mb. főosztályvezető
 • Káli Norbert alezredes, Humánstratégiai és Humánerőforrás Menedzsment Osztály, mb. osztályvezető (főovh.)
 • Szécsi László alezredes, Személyi Juttatások és Ösztönzésmenedzsment Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Győri Pál Péter ezredes,
mb. főosztályvezető
Telefon: 474-1173
HM telefon: 213-44
Fax: 474-1312
HM Fax: 221-89
e-mail: [[[yoDCt6AzZYFjaG0uaHBmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1173
Fax: 474-1312
e-mail: [[[rgkhhtV2JMaG0uaHBmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)