A HM Hadfelszerelés Fejlesztési Főosztály a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt működik és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján végzi:

Ellátja a haderőfejlesztési programok fejlesztési – kiemelten, de nem kizárólag ideértve a Zrínyi 2026 Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program és egyes szakági hadfelszerelés-fejlesztési programok – hadfelszerelés- feladataival összefüggésben azok tervezését, irányítását, koordinálását – a Honvéd Vezérkar Haderőtervezési Csoportfőnökség által elkészített  épességfejlesztési tervek felhasználásával –, felügyeli a fejlesztések életciklus szemléletű menedzselését, biztosítja a programok és
projektek végrehajtásának nyomonkövetését.

Végzi a hadfelszerelés-fejlesztés keretében az érintett eszközök és szolgáltatások tekintetében a kapcsolódó beszerzések teljes élettartam szemléletű, komplex program formában történő szakmai tervezését és előkészítését, a beszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések szakmai felügyeletét és Programirányitó Csoportok működtetésével a feladatkörébe tartozó fejlesztési programokhoz kapcsolódó teljes követelményrendszer összeállítását.

Végzi a haderő-fejlesztési programok tekintetében a védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár szakmai irányítói feladatainak támogatását, továbbá az ehhez kapcsolódó KÁT szakirányítási tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítési feladatokat.

Végzi az MH hadfelszerelés-fejlesztési koncepciójának kialakításával összefüggő logisztikai támogatási és az ezzel kapcsolatos logisztikai szakmai irányítás támogatási feladatait.

Végzi a hadfelszerelés-fejlesztési fókuszú nemzetközi együttműködési
kezdeményezések – ideértve az EDA, valamint a Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közötti védelmi együttműködési programok keretében felmerülő hadfelszerelés fejlesztéseket is – kapcsán azok teljes életciklus szemléletű szakmai elemzését.

Végzi a NATO és EU stratégiai szintű hadfelszerelés-fejlesztési dokumentumaival kapcsolatos nemzeti álláspont kidolgozását.”

HM szerv szervezeti elemei:

 • Programtervezési és Élettartam Menedzsment Felügyeleti Osztály
 • Szárazföldi Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztály
 • Légierő Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztály
 • Vezetési és Irányítási Rendszerek Fejlesztési Osztály
 • Nemzetközi és Hazai Hadiipari Együttműködési Osztály

HM szerv vezetői állomány

 • Dr. Pogácsás Imre dandártábornok, főosztályvezető
 • Szőnyegi János ezredes, Programtervezési és Élettartam Menedzsment Felügyeleti Osztály, osztályvezető (főovh.)
 • Fricz István ezredes, Szárazföldi Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztály, osztályvezető
 • Szénási Jenő ezredes, Légierő Hadfelszerelési Rendszerek Fejlesztési Osztály, osztályvezető
 • Bakos László ezredes, Vezetési és Irányítási Rendszerek Fejlesztési Osztály, osztályvezető
 • Endrődi Gábor Attila alezredes, Nemzetközi és Hazai Hadiipari Együttműködési Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:

Szőnyegi János ezredes
osztályvezető (főov.h.)
Telefon: 474-1232
HM telefon: 21-580
Fax: 474-1411
HM Fax: 217-68
e-mail: [[[RDRUUtOJHzKDb7ZkjYh2maG0uaGZwZkBobS5nb3YuaHU=]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1232
Fax: 474-1411
e-mail: [[[SWJnvPFUwceQmro6TZyOTGaG0uaGZwZkBobS5nb3YuaHU=]]]

(HM)