A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály a védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működve:

A HM Gazdasági Tervezési és Szabályozási Főosztály a védelemgazdaságért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működve:

- Végzi a honvédelmi tárca védelmi tervezési rendszerében:

 • a gazdasági tervezési folyamatok szakmai irányításával kapcsolatos tevékenységeket,
 • az Erőforrás- és Költségtervező Alrendszer működtetését és fejlesztését, ezen belül javaslatot tesz a prognosztizált források elsődleges allokációjára, kidolgozza a hosszú- és rövid távú erőforrásterveket, meghatározza az erőforrás-tervezés módszertanát,
 • a Költségvetés-tervező Alrendszer működtetését és fejlesztését, ezen belül összeállítja a HM fejezet 1+2 éves szakmai és költségvetési tervét, továbbá költségvetési javaslatát, szöveges indoklását, valamint a törvényjavaslat normaszövegére vonatkozó javaslatot.

-  Végzi a HM fejezet költségvetési javaslatában a jóváhagyott tartalék keretek kezelését, nyilvántartását, felügyeletét, a felhasználással kapcsolatos javaslatok kidolgozását és felterjesztését.

- A NATO Erőforrás-politikai- és Tervező Bizottság (RPPB) nemzeti képviselő és az ügyvivői feladatokat ellátó Magyarország Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg tevékenységének szakmai támogatása.

- Végzi az EU strukturális és kohéziós alapjai által az operatív programok útján biztosított, továbbá az Európai Gazdasági Térség és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, a Svájci–Magyar Együttműködési Program keretében, illetve az egyéb EU alapokból elérhető források tekintetében a források elnyerésével és felhasználásával kapcsolatos feladatok tárca szintű belső és tárcaközi külső koordinációját.

- Végzi az Európai Unió 2014-2020-as tervezési időszak forrásainak tárcaszintű tervezésével és felhasználásával kapcsolatos feladatokkal összefüggő szabályozási tevékenységet.

-  Az EU-s forrásból megvalósuló fejlesztési projektek esetében ellátja a projektszervezet projektkoordinátori, a pénzügyi koordinátori, a közbeszerzési koordinátori, valamint a sajtó és nyilvánosságért felelős referensi feladatköröket.

- Végzi a fejezet költségvetésének tervezésével és felhasználásával, valamint a gazdálkodással összefüggő szabályozási tevékenység ellátását, illetve a költségvetési előirányzat-gazdálkodási és beszerzési folyamatok felügyeletét.

-  Kidolgozza a tárca gazdálkodását, (köz)beszerzéseit szabályozó tárcaszintű normatív utasításokat, a minisztérium gazdálkodását szabályozó belső szabályozókat.

-  Végzi a tárca Éves Beszerzési Tervének összeállítását, jóváhagyásra történő felterjesztését, (köz)beszerzési rendszerének adminisztratív működtetését, az ezen rendszer kereteiben kezdeményezett előterjesztésekkel összefüggő felügyeleti, ellenőrzési és döntés-előkészítési tevékenységet.

-  Végzi az operatív belső kontrollok rendszerével összefüggő fejezeti szintű, a szabályalkotási feladatokon keresztül megvalósuló irányítási és koordinációs tevékenységet.

-  Végzi az EU védelmi mechanizmusával kapcsolatos gazdasági szakmai tevékenységeket, koordinálja a pénzügyi mechanizmussal összefüggő HM szintű feladatok végrehajtását.

-  Végzi a HM fejezet többletforrás igényeivel kapcsolatos feladatok előkészítését, koordinációját

-  A kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelettel összhangban kidolgozza a tárca védelmi tervezési tevékenységével és az egyes védelmi tervezési feladatok végrehajtásával kapcsolatos eljárásrendet és az azt rögzítő normatív szabályzókat. • Összeállítja és jóváhagyásra előterjeszti a honvédelemi ágazat hatáskörébe utalt stratégiai szintű tervdokumentumait: a szakpolitikai stratégiát és a szakpolitikai programot.

- Szakterülete vonatkozásában végzi a honvédelmi tárca védelmi tervezési folyamatainak irányítását, biztosítja a dokumentumok egymásra épülését és összhangját.

HM szerv szervezeti elemei:

 • Erőforrás és Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály
 • Gazdálkodás Felügyeleti és Szabályozási Osztály
 • EU-s Programokat Támogató Osztály
 • Védelmi Tervezési Osztály

HM szerv vezetői állomány:

 • Mezőfi Zoltán ezredes, főosztályvezető
 • Csajági Zsigmond ezredes, főosztályvezető-helyettes
 • Gergely Mónika alezredes, Erőforrás és Védelmi Költségvetés Tervezési Osztály, osztályvezető
 • Glázer Ferenc Gergely alezredes, Gazdálkodás Felügyeleti és Szabályozási Osztály, osztályvezető
 • Szilágyi Tibor alezredes, EU-s Programokat Támogató Osztály, osztályvezető
 • Szabó Zsolt ezredes, Védelmi Tervezési Osztály, osztályvezető (főovh.)

Tájékoztatásért felelős személy:
Mezőfi Zoltán ezredes
főosztályvezető
Telefon: 474-1138
HM telefon: 223-13
Fax: 474-1142 HM Fax: 210-89
e-mail: [[[uNjztOWFWBkFEeWvE6TZzjZTaG0uZ3RzemZAaG0uZ292Lmh1]]]

HM szerv Postacím:
Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1138
Fax: 474-1142
e-mail: [[[uOJsSwUvHEGm2QyaG0uZ3RzemZAaG0uZ292Lmh1]]]

(HM)