A HM Belső Ellenőrzési Főosztály a közigazgatási államtitkár közvetlen irányítása alatt működik, és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

  • Javaslatokat fogalmaz meg a HM fejezet államháztartási belső ellenőrzési rendjének kialakítására, működtetésére vonatkozóan, illetve elkészíti a HM fejezet egységes államháztartási belső ellenőrzési kézikönyvét.
  • A HM független belső ellenőrzési szerveként a bizonyosságot adó és a tanácsadó tevékenység keretében végrehajtja a HM stratégiai és éves ellenőrzési terveiben meghatározott feladatokat.
  • A jogszabályi előírások alapján a minisztérium belső ellenőrzése mellett fejezetszintű ellenőrzést végez a HM fejezet irányítása alá tartozó honvédelmi szervezeteknél, valamint a HM tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságoknál, a nemzeti vagyon használata, kezelése, illetve a nyújtott költségvetési támogatások tekintetében a kedvezményezetteknél.
  • A különböző ellenőrzési módszereken alapuló vizsgálatai során objektív értékelést nyújt egy adott folyamatról, rendszerről, eljárásról, amely során megállapításokat tesz, következtetéseket és javaslatokat fogalmaz meg az érintett vezető részére.
  • A tanácsadó tevékenység keretében támogatja a minisztérium vezetésének döntéseit, a vizsgálati területen végzi a megoldási lehetőségek elemzésével, értékelésével kapcsolatos feladatokat azok kockázatának becslése és hatásvizsgálata alapján.
  • Végrehajtja a fejezet belső ellenőrzési tevékenysége szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat.
  • Ellátja a HM képviseletét az Államháztartási Belső Kontroll Munkacsoport Belső Ellenőrzési Témacsoportjában, valamint Kormányzati Ellenőrzési Témacsoportjában.

HM szerv szervezeti elemei:

- Mobil Vizsgálati és Belső Ellenőrzést Felügyelő Osztály
- Költségvetési Gazdálkodást Ellenőrző Osztály
- Minőségbiztosítási és Koordinációs Osztály

HM szerv vezetői állomány

- Lány Zsolt ezredes, főosztályvezető
- Szász Ágnes alezredes, Mobil Vizsgálati és Belső Ellenőrzést Felügyelő Osztály, mb. osztályvezető
- Jánosi Levente ezredes, Költségvetési Gazdálkodást Ellenőrző Osztály, osztályvezető (főovh.)
- Moldvai Rita alezredes, Minőségbiztosítási és Koordinációs Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Lány Zsolt ezredes
főosztályvezető
Telefon: 236-5231
HM telefon: 268-27
Fax: 236-5229
HM Fax: 265-03
e-mail: [[[bzPFKsgzro5wIZThaG0uYmVmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv
Postacím: Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 236-5231
Fax: 236-5229
e-mail: [[[rHVr6Nk4DT4aG0uYmVmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)