A HM Állami Légügyi Főosztály a jogi és igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkár közvetlen irányítása alatt működik, és a Honvédelmi Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában jóváhagyottak alapján:

Végzi a katonai légügyi hatósági feladatokat.

Előkészíti a katonai légiforgalmi szolgálatokkal és a katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálatokkal kapcsolatos szakirányítási döntéseket, ellátja e szolgálatok szakmai felügyeletével összefüggő feladatokat. A légiforgalom-szervezés területén való polgári-katonai integráció keretében végzi a MH és a magyar léginavigációs szolgáltató közös projektjeinek koordinálását. Ellátja Magyarország szövetségi rendszerének keretein belül a légiközlekedéssel és a légiforgalom-szervezéssel kapcsolatos programokban a honvédelmi tárca képviseletét.

HM szerv szervezeti elemei:

  • Légügyi Osztály 
  • Légügyi Projekt Koordinációs Osztály 
  • Repülésfelügyeleti Osztály 
  • Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály

HM szerv vezetői állomány:

  • Halászné Dr. Tóth Alexandra ezredes, főosztályvezető 
  • Dr. Jakab László őrnagy, Légügyi Osztály, mb. osztályvezető 
  • Paulov Attila őrnagy, Légügyi Projekt Koordinációs Osztály, mb. osztályvezető 
  • Lázár Béla ezredes, Repülésfelügyeleti Osztály, osztályvezető (főovh.) 
  • Simon Sándor alezredes, Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály, osztályvezető

Tájékoztatásért felelős személy:
Halászné Dr. Tóth Alexandra ezredes
főosztályvezető
Telefon: 474-1469
HM telefon: 216-01
Fax: 474-1404
HM Fax: 216-85
e-mail: [[[yDpVctFSaNFXia4zNUkaG0uYWxmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

HM szerv Postacím:
Budapest, 1885 Pf. 25
Telefon: 474-1560
Fax: 474-1561
e-mail: [[[uQLaUEXjfevb5YGmFFaG0uYWxmQGhtLmdvdi5odQ==]]]

(HM)