A győri plébános, pápai prelátus, kanonok, a Győri Hittudományi Főiskola tanára Mádl Dalma asszonytól vehette át a kitüntetést. Az eseményen Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott beszédet.

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából idén 10. alkalommal került sor a „Parma fidei – Hit pajzsa” díjkiosztó ünnepségére február 26-án, Budapesten az egyetemi Kisboldogasszony templomban. Az ünnepség díszvendége Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök volt. Laudációt prof. dr. Bolberitz Pál, ünnepi beszédet Hende Csaba honvédelmi miniszter mondott.

Hende Csaba honvédelmi miniszter

A miniszter beszédét Babits Mihály- idézettel kezdte: a jelent csak a múltból lehet megérteni, a jövőt csak a múlt alapjára lehet felépíteni. Majd így folytatta: a kommunizmus s vele a létező szocializmus története része nemzetünk történelmének. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy emlékezzünk és hálát adjunk. Emlékezzünk azokra, akik mindvégig kitartottak Isten és az emberek szolgálata mellett és adjunk hálát értük. Közülük különös szeretettel és tisztelettel fordulunk dr. Rédly Elemér atya felé.

Minden korra igaz Jézus tanítása: széles az út, ami a romlásba vezet, keskeny az út, ami az életre visz – fogalmazott Hende Csaba. - A létező szocializmus korszakában, ebben a nehéz és embertelen korban is meg kellett találni Krisztus követésének útjait. Vannak hőseink, akik a legnehezebb időkben is megtalálták ezt az utat. Hűek voltak kicsiben és nagyban, a hétköznapokban és a börtönben is. A hit pajzsával felékesített személyek közös vonása, hogy a rendkívül nehéz időkben minden emberi gyengeségük és gyarlóságuk mellett is követendő és követhető példát állítottak valamennyiünk elé.

A kommunizmus és vele a létező szocializmus kora végérvényesen és visszavonhatatlanul véget ért – szögezte le a honvédelmi tárca vezetője. -Ám itt hagyott romjait, a cinizmust, a jóra való restséget, a közönyt, a keresztény közösség megvetését még nagyon sokáig fogjuk kerülgetni. A mély válságot, amely most alapjaiban rázza meg az államot és a magyar társadalmat, az egész nemzet életét végső soron erre a rettenetes örökségre vezethetjük vissza.

Mádl Dalma asszony átadja a díjat dr. Rédly Elemérnek

A kor, amelyben élünk szintén nehéz kor, mert ennek a kornak is megvannak a maga kísértései- folytatta Hende Csaba. - Ma nem a fortélyos félelem, hanem inkább a fortélyos kényelem és az anyagi javakhoz való végzetes ragaszkodás igazgat. Ebben a korban is szükség van olyan emberekre, akik a keskeny úton járnak. Mindnyájunk feladata az, hogy összes gyarlóságunkkal együtt mi is ezen az úton járjunk. Ehhez kérjük ma Isten áldását és segítségét – fogalmazott a miniszter.

Dr. Horváth Béla 2000-ben az országgyűlésben kezdeményezte a „Kommunizmus áldozatainak emléknapja” megtartását, amelyet a ház elfogadott. Elhatározta, hogy díjat alapít Gyurkovics Tibor íróval azon élő egyházi személyek számára, akik a kommunista diktatúra évtizedeiben hűek maradtak hitükhöz, a magyarságukhoz. Évente csak egy élő személy kaphatja meg a „Parma fidei – a hit pajzsa” kitüntetést és a „Hazámért – hitemért” érdemérmet, amelyeket mindig Mádl Dalma asszony ad át. A kitüntetést Madarassy István szobrászművész készíti, az arany érdemérem tervezője Bozó József éremtervező. 2007-es esztendőtől kezdve a Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt. különdíjat ajánlott fel, így a kitüntetett megkapja a ,,Világ királynője” szobrot is.

(kormány.hu; Vastagh László, foto: MTI)