Háromnapos farsangi rendezvényt tartottak a kalotaszegi Sztánán, ahol Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár megnyitó beszédében kulturális örökségünk fontosságára, szellemi javaink megtartó erejére hívta fel a figyelmet. Az erdélyi településen megtartott farsangi mulatságsorozatot 1914-ben Kós Károly építész, író indította útjára.

A péntektől vasárnapig tartó farsangot Szakáli István Loránd mellett Papp Hunor, sztánai tiszteletes nyitotta meg. A gazdag programsorozatban többek között könyvbemutató, táncház, viseletbemutató, bábelőadás, farsangi lovas felvonulás is szerepelt.

Forrás: Papp HunorKós Károly alapvetően építészként alkotott, de íróként, népművelőként, grafikusként, mezőgazdászként, nyomdászként is letette névjegyét. Élethivatásának tekintette, hogy felrázza az erdélyi magyarságot, hitte, hogy a nehéz időkben is szilárdan kell őrizni kulturális örökségünket. A megpróbáltatások közepette is a szellemi javainkba kell kapaszkodnunk. Hitte, hogy bajainkra nem a passzivitás, hanem a tevékeny munka szolgál gyógyírként. A transzilvanizmus gondolatait követve úgy gondolta, hogy az erdélyi magyarságnak saját, önálló útja van – mondta el Szakáli István Loránd.

A helyettes államtitkár emlékezetett Kós Károly 1921-ben kiadott Kiáltó Szó c. röpiratában megfogalmazott máig is érvényes gondolatokra, amelyben a szerző az építkezés fontosságát hangsúlyozta, ugyanis szükség van egy olyan erős fundamentumra, amire nyugodt lelkiismerettel és bízó lélekkel alapozhatunk.

Forrás: Papp Hunor
A helyettes államtitkár beszédében elismeréssel szólt a szervezők munkájáról, Papp Hunor tiszteletes által végzett „országépítő” tevékenység példaként szolgálhat mások számára is. Szorgos emberek erőfeszítéseinek köszönhetően évről évre egyre többen gyűlnek össze, hogy elbúcsúztassák a telet. Láthatóan az elmúlt másfél évtizedben újjáéledt a falu, amely egy életerős közösség képét mutatja, egy olyan közösségét, amelynek nemcsak múltja és jelene, hanem jövője is van.

(FM Sajtóiroda)