Információk

Az Európai Unió a környezetvédelmi jogszabályok eredményesebb végrehajtása és a széles körű környezetvédelmi célok jobb érvényesülése érdekében vezette be a LIFE program keretén belül az integrált projektek típusát (LIFE IP). Az integrált projekt keretében olyan intézkedések kaphatnak támogatást, amelyek elősegítik a regionális vagy országos léptékű környezetvédelmi tervek, programok illetve stratégiák végrehajtását, az ehhez szükséges fejlesztési források mobilizálását.

Hazánk a levegőminőség-védelem területén is szándékozik pályázni, a projektben 11 város (Békéscsaba, Budapest, Debrecen, Eger, Kaposvár, Karcag, Miskolc, Pécs, Szolnok, Szombathely és Tatabánya) jelezte részvételi szándékát. A sikeres pályázat elengedhetetlen feltétele a jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelő levegőminőségi tervek megléte.

A LIFE IP-ben történő részvételhez szükséges módosításokat tartalmazó, részlegesen felülvizsgált levegőminőségi tervek véleményezésére 2016. október 30-ig volt lehetőség. A Magyar Gázautózásért Klaszter Egyesület minden érintett Kormányhivatalt megkeresett levelével, melyben tanulmányainak áttekintését és támogatását ajánlotta. A levélben foglaltakat a Kormányhivatalok megosztották az érintett önkormányzatokkal.
További két észrevétel közül az első a Miskolc várost érintő levegőminőségi tervhez érkezett a Kerékpáros Miskolc Egyesület részéről:

A PM10 és NO2 éves átlagkoncentrációja határérték alatt marad, de közel jár a határértékhez. Nem kétségbe vonják a javulást, hanem keveslik.
A közlekedési eredetű kibocsátás csökkentése érdekében javasolja az alábbiakat:
dízeljárművekre vonatkozó korlátozások,
e-mobilitás, CNG aktív támogatása,
közösségi közlekedés attraktivitásának növelése,
kerékpáros közlekedés vonzóvá tétele.

A lakossági tüzelés által okozott kibocsátás csökkentésére tett javaslatok:
szűrő berendezés használatát,
lignit + többi szemét megadóztatását,
panelprogram anyagilag a többség számára elérhető legyen.
Javasolja az illegális nyílt téri égetés érdemi, visszatartó erejű szankcionálását.

A buszközlekedés átszervezését támogatja, de az emissziócsökkentés érdekében javasolja a motorizált egyéni közlekedés ésszerű keretek közé szorítását (belvárosi parkolás szűkítése, drágítása, dízeljárművekre vonatkozó korlátozások, e-mobilitás).
Javasolja a kerékpárút közlekedés vonzóvá tételét.
További javaslatként a közösségi közlekedés igénybevételének vonzóvá tételét javasolja.


Az észrevételek elhagyásának indokai:
A javaslatok egy részének megvalósítása: a közösségi közlekedés attraktivitásának növelése, kerékpáros közlekedés vonzóvá tétele, e-mobilitásra való figyelem felhívás, az illegális nyílt téri égetés által okozott légszennyezés káros következményeivel kapcsolatos ismeretterjesztés, a kereskedelem kapható tüzelőanyag felhasználással kapcsolatos szemléletformálás a LIFE program keretében alkalmazásra kerülő ökomenedzser, és a LIFE program keretében kiadmányozásra kerülő szemléletformáló anyagok (papír alapú nyomtatott, elektronikus formában) céljai között szerepel.

A lakossági tüzelés által okozott káros légszennyezéssel kapcsolatos javaslatokra (szűrő berendezés használata, lignit + többi szemét megadóztatása, panelprogram anyagilag a többség számára elérhető legyen) nincs jogi alap, nem képezi részét az Intézkedési Programnak.

A másik észrevétel a Szombathelyre vonatkozó levegőminőségi terv kapcsán merült fel:
Az éves immisszió mérési és az éves önbevallási adatokra alapozott dokumentum tervezetben a város levegő minőségére vonatkozó jellemzők részletesen bemutatásra kerültek. A dokumentációban azonban a szövegben hivatkozott 8. számú ábra a szöveges bemutatás ábrázolására vonatkozóan nem található.

Az ábra a terv véglegesítésekor pótlásra került.

Az így véglegesítésre került levegőminőségi tervek megtalálhatóak a ’Levegőminőségi tervek’ fül alatt.

(FM)