A biológiai sokszínűség, a tradicionális gazdálkodási módszerek megőrzésével kapcsolatos feladatokról tanácskoznak az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által szervezett konferenciasorozaton és tapasztalatcserén Kínában.

A kínai fővárosban megtartott nyitó fórumon a Földművelésügyi Minisztérium képviseletében Szakáli István Loránd agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős helyettes államtitkár tartott előadást a nemzetközi közönség előtt.

A rendezvény, valamint a kapcsolódó tanulmányút középpontjában az ún. Globálisan Jelentős Mezőgazdasági Örökség (Globally Important Agricultural Heritage Systems - GIAHS) témája állt.

A GIAHS létrejöttét a FAO tagországok egy csoportja kezdeményezte még 2002-ben, és a 2015. évi FAO Konferencia alkalmával vált részévé a nemzetközi szervezet hivatalos programjainak. A GIAHS-projekt a fenntarthatóság biztosításában, a biodiverzitás megőrzésében, a vidéki táj jellegének megóvásában, a tradicionális gazdálkodási módszerek és az ehhez kapcsolódó tudás megőrzésében, valamint a vidéki foglalkoztatásban van fontos szerepe.

Szakáli István Loránd a Hagyományos pásztoroló állattartás pannon ősgyepes legelőkön címmel megtartott előadásában a pannon szikes gyepek hortobágyi példáján keresztül bemutatta az eurázsiai, nomadizáló népek évezredes tapasztalatán nyugvó gondolkodás- és életmódot, ami a mai napig jelen van a Kárpát-medencében. Mindez kedvező hatással van a környezet és a helyi, ősi állatfajták megőrzésére, a minőségi élelmiszer alapanyagok biztosítására. A nomád alapokon nyugvó hagyományos pásztorkodás jelenleg is komoly szerepet játszik a magyar néprajzi hagyományok, a népi tárgyi és viseletkultúra, dallamkincs megőrzésében.

A helyettes államtitkár elmondta: Magyarország érdeklődik a sok hasznos tapasztalatot és jó gyakorlatot felvonultató GIAHS-projektben rejlő lehetőségek iránt, és a nemzetközi programban való részvételét tervezi.

(FM Sajtóiroda)