A Párbeszéd Magyarországért Párt (PM) valótlanságokat állít, mikor vegyszerezéssel vádolja a kishantosi gazdálkodókat. Az agrár-környezetgazdálkodási programban (AKG) foglalt kötelezettségeknek minden új családi gazdálkodó is maradéktalanul eleget tett. A 2013 októberében megkötött haszonbérleti szerződések értelmében az első gazdasági évben biogazdálkodtak a pályázat nyertesei. Az új haszonbérlők önkéntes nyilatkozatban vállaltak kötelezettséget az AKG minimumkövetelmények további betartására is, a haszonbérleti kontraktusok lejártáig.

A Székesfehérvári Járásbíróság a Kishantosi Vidékfejlesztési Központot mindennemű birtokháborító magatartástól eltiltotta és megállapította: az új haszonbérlők az egyedüli jogos birtokosok. A haszonbérlőknek törvényi és szerződéses kötelezettsége a haszonbérelt földek művelése.

Magyarország Kormánya megtízszerezte az állami területeken gazdálkodók számát. Míg a szocialista kabinetek idején mindössze 600 nagybirtokos művelhette a nemzeti tulajdonú földeket, a nemzeti kormány 6000 embernek biztosít megélhetést a második Orbán-kabinet idején létrejött haszonbérleti rendszer jóvoltából.

(Földművelésügyi Minisztérium Sajtóirodája)