Információk

1. Bemutatkozás

Elérhetőség:

A statisztikával kapcsolatosan felmerülő kérdésekben a felhasználóknak információt nyújt: Páll Zsombor ([[[PPpCui3MI0enNvbWJvci5wYWxsQGZtLmdvdi5odQ==]]]).

Hivatalos statisztikai tevékenység:

A Földművelésügyi Minisztérium az agrárgazdaság hitelezési folyamatait, a környezet állapotát, valamint az erdő- és vadgazdálkodás helyzetét bemutató statisztikai adatokat állít elő és publikál. A Földművelésügyi Minisztérium az agrárgazdaság helyzetét bemutató statisztikák fejlesztése érdekében együttműködik a Központi Statisztikai Hivatallal és az Agrárgazdasági Kutató Intézettel.

Az előállított hivatalos statisztikai adatok köre:

Az agrárgazdasági hitelekkel kapcsolatos statisztikák valamennyi agrárhitelezéssel foglalkozó pénzintézet negyedéves adatszolgáltatásán alapulnak, és bemutatják a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén működő egyéni gazdaságok, illetve a gazdasági szervezetek teljes hitelállományát és a tárgyidőszak alatt újonnan folyósított hiteleinek összegét a hitel pénzneme, futamideje, célja, valamint a gazdaságok fő tevékenysége és gazdálkodási formája szerint.

A környezeti statisztikai adatok egyrészt mérőállomások adatai alapján számszerűsítik a levegő károsanyag-tartalmát, másrészt a védett természeti területek nagyságáról adnak éves gyakoriságú tájékoztatást.

Az erdészeti adatok a szaporítóanyag-termelést, a fakitermelést és -feldolgozást és erdészeti foglalkoztatást mutatják be évenként, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal állítja elő őket.

A vadgazdálkodással kapcsolatos statisztikák a Szent István Egyetem által működtetett Országos Vadászati Adattárból származnak, és a vadgazdálkodás (tenyésztés, telepítés, takarmányozás, lelövés, befogás) és a vadállomány főbb adatait tartalmazzák éves gyakorisággal.

2. OSAP kérdőívek és kitöltési útmutatók

3. Statisztikai közlemények

4. Adatok idősorok


  • Tájékoztató az országos jelentőségű védett természeti területekről és a Natura 2000 területekről

 

5. Metaadatok

(Földművelésügyi Minisztérium)