A mai nappal záró rendezvényéhez érkezett a Szociális Ágazati Konzultáció 2018 konferenciasorozat. A rendezvényeken több mint 1200 szakember vett részt. A konzultáció célja a vezetőképzési és továbbképzési rendszer kialakítása volt.

A konferenciák helyszínéül olyan városokat választottak, amelyek élen járnak a szociális ellátórendszer kiépítésben. A veszprémi megnyitó középpontjában a fogyatékosságügy állt. Győrött az idősellátás, Szegeden a foglalkoztatottság, Miskolcon az addiktológia, Szekszárdon a gyermekvédelem, Nyíregyházán a hajléktalanellátás volt a téma.

Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Budapesten tartott záró rendezvényen elmondta, hogy a kormány minden eszközzel igyekszik elismerni azt a munkát, amelyet a szociális ágazatban dolgozó munkatársak felkészülten, elkötelezetten és magas szakmai színvonalon végeznek. Az ágazat dolgozói nélkülözhetetlenek abban, hogy a magyar társadalom befogadó, összetartó és a nehézségekkel küzdő emberekkel szolidáris közösség legyen.

A kormány a konzultációban hisz, fontos a párbeszéd a szociális ágazatot érintő kérdésekről, így folyamatos az egyeztetés a szakmával. Czibere Károly a rendezvényen kiemelte, hogy a kormány számára fontos az ágazatban dolgozók anyagi megbecsülése, ezt bizonyítja, hogy 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal emelkednek a bérek a szociális ágazatban. 2014-ben 12 milliárd forint bérpótlékot 2015-ben és 2016-ban pedig 8-8 milliárd forint bérkiegészítést biztosított a kormány az ágazat dolgozóinak. A kormány egyik legfontosabb célja, hogy ne csak erkölcsileg, de anyagilag is támogassa az ágazatban dolgozókat. Az elmúlt évek bérrendezési törekvéseinek célja a szakmai tudás és tapasztalat, valamint a végzettség megbecsülése mellett, hogy a szociális ágazat bértábláját a társágazatok béreihez közelítse.

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a dolgozók anyagi megbecsülésén túl a kormány számára kiemelten fontos az ágazatban dolgozók szakmai fejlődésének az elősegítése is. Ezt a kormány a munkavállalók számára ingyenes képzések biztosításával éri el, a kötelező munkakörhöz kötött képzések mellett választhatnak a minősített képzések közül is. A megújult szociális ágazati képzésre 13,7 milliárd forintot fordít a kormány.

A szakmai építkezés fontos állomását jelenti a kollégiumok megalakulása, amelyek bemutatkozhattak a rendezvényeken. Hét kollégium alakult, mindegyik tizenkét taggal. Foglalkoznak az idősek, a fogyatékossággal élők, a szenvedélybetegek, a hajléktalanok, a szociális és gyámügyi igazgatás, valamint a rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás ügyeivel. A szakmai kollégiumok a minisztérium és az ágazat vezetésének közvetlen tanácsadó testületei. A kollégiumok munkájában azok vesznek részt, akik a legjobban átlátják az adott szakterület összefüggéseit. Fontos, hogy az ágazatirányításnak kiszámítható alapja legyen, a kormány a döntéshozatal szakmai oldalát ezekre a kollégiumokra építi.

(EMMI)