A kormány 2015 szeptemberében elfogadta a következő hét év lépéseit meghatározó új szakpolitikai stratégiát.

A lakhatási stratégia célja, hogy a különböző teleptípusokat tipizálja és azok problémáinak kezelésére hatékony eszközrendszert ajánljon. 2016 augusztusától elindult a komplex telepprogram folytatása. A projektek sikere érdekében rendszeresen szakmai irányító testületi üléseket tartanak, amelyeken vizsgálják a különböző programok előrehaladását. Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Felzárkózási együttműködések támogatása elnevezésű kiemelt projekt Szakmai Irányító Testületi ülésén elmondta, a települések óriási lehetőséget kapnak, amellyel ha élni tudnak, olyan jó példákat mutatnak majd, amelyeket más települések is eszközként használhatnak településfejlesztési stratégiák elkészítése során.

A 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország Partnerségi Megállapodásában rögzítettek szerint, uniós források bevonásával minden hetedik szegregátumban az ott élők helyzetén javító, integrációjukat segítő beavatkozás indul. Ebben a folyamatban több operatív program is részt vesz. Az Emberi Erőforrások Operatív program (EFOP) a nem városi jogállású településeken támogat komplex telepprogramokat. Az EFOP-on túl további két operatív program célozza a szegregátumokban élők integrációját, szociális városrehabilitációs programok keretében: a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) a megyei jogú városok és városok szegregátumaiban, a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) a fővárosi és Pest megyei szegregátumokban.

(EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)