A kormány támogatja a fogyatékos emberek teljes életútját végigkísérő rehabilitációt, ennek egyik eszközeként további forrást biztosít a támogató szolgálatok kapacitásának növelésére – hangzott el a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság mai ülésén. A bizottságban többek között a tavasszal a pártok által egyöntetűen elfogadott, 11 évre szóló Országos Fogyatékosságügyi Programban meghatározott célok végrehajtásáról egyeztettek.

Czibere Károly államtitkár az ülésen elmondta, az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága a fogyatékosságügy területén intenzív párbeszédre törekszik a szakmai és civil szervezetekkel, a fenntartókkal valamint az érintettek képviselőivel. Ennek céljából hívták össze októberben a Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottságot, melynek fő feladata az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtását elősegítő intézkedésekről való egyeztetés.

A bizottsági ülésen szó volt annak lehetőségéről, hogy a közeljövőben minimumfeltételként jelenjen meg az akadálymentesítés az uniós fejlesztésekben. Ágazatközi munkacsoport alakult a Szociális Farm kezdeményezéssel kapcsolatban, amely növelné a sérülékeny csoportok foglalkoztatottságát, hozzájárulna a társadalmi integrációhoz, és fontos eszköze lehetne a társadalmi szemléletformálásnak is. Továbbá a testület tájékoztatást kapott az egészségügyi szolgáltatások valamennyi fogyatékos ember számára történő hozzáférhetőségével kapcsolatos fejlesztési tervekről.

A fogyatékos emberek számíthatnak a kormányra, hiszen ügyük a társadalom közös ügye. A 2016-os évre vonatkozó költségvetési törvény alapján jövőre 1,2 milliárd forinttal emelkedik a támogató szolgáltatásokra és közösségi ellátásokra szánt összeg. A támogató szolgáltatások különösen fontosak, mert segítik az intézményi férőhely kiváltási programot. A kormány elismerve a fogyatékos személyeket szolgáló szervezetek tevékenységét, idén októberben 44,6 millió forint többlettámogatást nyújtott a támogató szolgáltatást működtető önkormányzati, egyházi és civil fenntartóknak.

Jövőre is tovább folytatódik a kiváltás program, melynek keretében a nagy vidéki intézményekben elhelyezett fogyatékos emberek társadalmi integrációja, kisebb lakóegységekbe költöztetése valósul meg. Idén közel 7 milliárd forintból 660 fogyatékos személy költözött át az intézményekből kisebb közösségekbe. Egy jövőre kezdődő uniós program keretében pedig további 3600 fogyatékos ember hagyhatja el a nagy szociális gondozó intézményeket. Cél az intézményi férőhelyek kiváltása a lakókörnyezetbe integrált elhelyezést nyújtó, széles szolgáltatási kínálattal rendelkező, az öngondoskodásra való képességre épülő, az azt fejlesztő szolgáltatási rendszer irányába történő elmozdulással.

Az ülés végén az államtitkár hangsúlyozta, december 3-a a Fogyatékos Emberek Világnapja, azonban fontos, hogy a világnap ne csak egyszeri ünnep legyen, hanem a mindennapjaink részévé váljon a figyelem, a sérült emberekkel való kiemelt törődés.

(EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)