A szociális ágazatban dolgozók jövő évi bérrendezéséről, a 2017 őszén benyújtott, gyermekvédelmi, gyámügyi szakterületet, javítóintézeti nevelést érintő jogszabály-módosításokról, az állami fenntartásban lévő egyes intézmények egyházi fenntartók részére történő átadásának folyamatáról és a szakápolási központok létrehozásáról tárgyalták a Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum őszi ülésén.

A szociális ágazatban 2013-hoz képest 2018-ra 62 százalékkal emelkednek a bérek. A következő lépés az, hogy a minimálbér és a garantál bérminimum idei és 2018-as emelése mellett a magasabb iskolai végzettségűek és a régebben a pályán dolgozók számára nagyobb fizetést biztosít a kormány. Ezen felül a kormány döntött arról is, hogy az ágazatban dolgozó egészségügyi végzettségűek és egészségügyi munkakörben dolgozó 3300 ember további bérkiegészítést biztosítanak, így bérük minden fokozatban eléri az egészségügyi bértábla szintjét.

2018-ban mintegy harminc százalékkal – 600-ról 800-ra – bővül a gyermekvédelmi szolgálatok speciális szükségletű gyermekek számára biztosított férőhelyeinek száma, ezenkívül jövőre hetven-nyolcvan, speciális szükségletű gyermekekkel foglalkozó csoporthoz további egy munkatárs felvételét finanszírozza a költségvetés. Tíz százalékkal növekszik jövőre a gyerekek elhelyezéséről döntő szakértői bizottságok létszáma, emellett húsz százalékkal a gyámhivatali ügyintézők száma és harminc százalékkal a gyermekjogi képviselők száma.

A kormány arról döntött, hogy meg kell vizsgálni az állami fenntartásban működő szociális intézmények egyházi fenntartásba adásának lehetőségét, elismeréssel adózva az egyházi szociális feladatok magas szintű ellátása előtt, és erősítve kiemelt társadalmi jelentőségüket. A kormányzat elkötelezett abban, hogy az állami szerepvállalás mellett az egyházak partnersége, aktív közreműködése egyre nagyobb teret kapjon a bentlakásos intézményekben élő embertársainkról való gondoskodásban.

A kormány fontosnak tartja, hogy a jelenlegi uniformizált idősotthoni ellátásból el kell mozdulni a szakmai szükségletekhez jobban igazodó, legalább kétszintű ellátási, gondozási és szakápolási központok felé, az utóbbiaknak több szakembert, eszközt és finanszírozást biztosítva. A kormány új szolgáltatástípusként szakápolási központokat hoz létre az eddig otthonokban élő, intenzív ápolásra szoruló időseknek. Az első ilyen intézmény felépítésére 1,7 milliárd forint lett elkülönítve a 2018-as költségvetésben. Az új, komplex szakápolási központ a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában kerül kialakításra 150 férőhelyen, Kelet-Magyarország területén.

A Szociális Ágazati Érdekegyeztető Fórum 2015. december elején alakult meg, azóta folyamatosan ülésezik és e szervezet tagja lett a legfőbb, országos konzultációs testületnek, az Országos Szociálpolitikai Tanácsnak.

(EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság)