A képzési rendszer átalakítása és a szociális vezetőképzés elindítása a fő témája az idei Szociális Ágazati Konzultációnak – jelentette be Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a Szociális Ágazati Konzultáció 2018 című rendezvényen

Tavaly a szociális szakma régi vágya teljesült azzal, hogy egymilliárd forinttal támogatja a kormány az ágazatban dolgozók lelki egészségének megőrzését. A támogatás révén szupervíziót, személyiségfejlesztő foglalkozásokat tartanak országszerte, amelyeken a következő három évben 15 ezren vesznek majd részt, egyenként 7 alkalommal, 30 órában. Ezenkívül megújul a szociális ágazat képzési, továbbképzési programja, erre országosan 13,7 milliárd forintot fordít a kormány.

Czibere Károly a rendezvényen elmondta, a kormány megbecsüli a szociális ágazatban dolgozókat, ezért is fontos a képzési rendszer továbbfejlesztése, annak érdekében, hogy az ágazat vezetői és dolgozói magas színvonalú képzésben részesüljenek.

Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár elmondta, 2018. január elsejétől a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységet végző, vezetői megbízással rendelkező személyek vezetőképzésen vesznek részt. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területen egyre nagyobb igény van a vezetők folyamatos szakmai megújulását, tudatos és hatékony irányítóként való tevékenykedését, kompetencia-tudatosságának fejlesztését biztosító képzési rendszer kialakítására.

Az új rendszer arra készíti fel az ágazat intézményvezetőit, hogy képesek legyenek saját vezetői szerepüket és az általuk irányított intézmények munkáját, szerepét rendszerszemléletben értelmezni, és a szakmai feladatok irányításához a hatályos jogszabályi környezetben elmélyült, korszerű ismereteket szerezzenek.

A 2018-as év a továbbképzési rendszerben is változásokat hoz, a korábbi rendszerhez képest újdonságot jelent a továbbképzések differenciáltsága, a kötelező munkakörhöz kötött képzések mellett megjelennek a választható minősített képzések is. A munkavállalók a továbbképzéseken továbbra is ingyen vehetnek részt. Az intézkedés célja, hogy elősegítse a munkatársak megbecsülését és önbecsülését, valamint biztosítja a szakmai megújulás lehetőségét, az innovációt és a perspektívát az ágazatban dolgozóknak.

(EMMI)