A magyar kormány elkötelezett abban, hogy a fogyatékos emberek életminőségét folyamatosan és minden eszközzel javítsa, társadalmi integrációjukat elősegítse, támogassa. Fontos, hogy a fogyatékos emberek ne maradjanak magukra nehézségeikkel, problémáikkal, ne szigetelődjenek el, hanem aktív, látható, egyenrangú állampolgárai legyenek a magyar társadalomnak.

A kormány fontosnak tartja, hogy a fogyatékos emberek számára elérhetőek legyenek az önálló életvitelükhöz szükséges szolgáltatások, és ehhez minden segítséget megad. Ennek érdekében a fogyatékosságügyi fejlesztésekre európai uniós forrásokból 103 milliárdot fordít a következő három évben, tehát a szociális területre jutó mintegy 409 milliárd forint negyede a fogyatékos emberek életminőségének folyamatos javulását és társadalmi integrációját szolgálja majd. Ezért hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma idén áprilisban az infokommunikációs akadálymentesítő alkalmazások fejlesztését támogató négymilliárd forintos pályázatot is.

Befogadó társadalom nem épülhet a fogyatékos emberek nélkül. A társadalmi befogadás egyik legfontosabb eszköze a munkaerőpiaci esély megadása, a foglalkoztatás olyan formájú bővítése, aminek köszönhetően a fogyatékos emberek értékteremtő munkája is verseny- és piacképessé tehető. Éppen ezért a kormány felkarolja és támogatja azokat a programokat és kezdeményezéseket, amelyek a fogyatékos emberek társadalmi integrációját szolgálják. Az elmúlt években megújított pályázati rendszernek köszönhetően csaknem 200 ezer fogyatékos, egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű ember dolgozik támogatott foglalkoztatásban, valamint a nyílt munkaerőpiacon.

Az elmúlt évek egyik legfontosabb fogyatékosságügyi intézkedése a korábban megalkotott kormányzati stratégia szerint megkezdett kitagolási folyamat, melynek célja, hogy az uniformizált szolgáltatások, nagy létszámú intézmények helyett egy élhetőbb, családiasabb környezetet biztosítsunk a fogyatékos embereknek, elérhetőek legyenek számukra a közszolgáltatások, a képzési- és munkalehetőségek. A program első - 6 milliárd forint keretösszegű - köre eredményes volt, hiszen 2016 elejéig 600 ember hagyhatta el a nagy szociális intézményeket és kerülhetett olyan körülmények közé, ahol személyre szabott szolgáltatásokban részesül. Az idén elindult második körben 2019 elejéig mintegy 22 milliárd forintból további 2500 fogyatékos ember előtt nyílik meg a teljesebb élet lehetősége.

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította a fogyatékos emberek világnapjává december 3-át, hogy ezzel hívja fel a társadalom figyelmét a fogyatékos emberek problémáira.

(EMMI)