Czibere Károly
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár

  Születési idő:
 • 1973
  Végzettség:
 • 1991-1996: közgazdász, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Szakirányok: Társadalompolitikai elemző-tervező, Vállalatértékelés, Közszolgálat.
  Munkahelyek:
 • 1996-1997: Bp. XVI. ker. Önkormányzat - polgármesteri titkárságvezető
 • 1997-1998: Népjóléti Minisztérium, Szociálpolitikai Főosztály - költségvetési tervező-elemző
 • 1998-2000: Miniszterelnöki Hivatal - társadalompolitikai főtanácsadó
 • 2000-2001: Szociális és Családügyi Minisztérium - miniszteri biztos
 • 2001-2005: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet – főigazgató
 • 2005-: Magyarországi Református Egyház, Szeretetszolgálati iroda - irodavezető
    Közéleti és szakmai tevékenység:
   • 2005-2010: Országos Szociálpolitikai Tanács, tag
   • 2006- Kommentár c. folyóirat, szerkesztőség tagja
   • 2009- Szociális Klaszter Egyesület, alelnök
   • 1994-1996: Kodolányi János Főiskola - Közgazdaságtan
   • 1995-2001: BKE Széchenyi Szakkollégium - Szociálpolitika, Bevezetés a szociálpolitika gazdaságtanába, Politikai programok elemzése, BKE Széchenyi Szakkollégium - A decentralizáció közgazdaságtana, BKE Széchenyi Szakkollégium - Közösségi gazdaságtan, BKE Széchenyi Szakkollégium - Bevezetés a társadalompolitika gazdaságtanába, Bevezetés a közpénzügyekbe
   • 2000-2009: Századvég Politikai Iskola - Szociálpolitika
   • 2003-2005: BKÁE - Közpénzügyek, internetszeminárium
   • 2006-2008: BCE Széchenyi Szakkollégium – Társadalompolitika – kormányzati gazdaságtani sáv
   • 2007: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, Szociális Munkás mesterképzés – Szociális problémák makroszintű multidiszciplináris megközelítése
   • 2010- 2012: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Politológia szak, Egészségügy- és szociálpolitika
   • 2010- Eötvös Loránd Tudományegyetem, ÁJK Politikatudományi Intézet, Szakpolitikák a rendszerváltás utáni Magyarországon (Szociál-, család- és foglalkoztatáspolitika)
   • 2013- Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és szociálpolitika