Dr. Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős államtitkára a mai napon Kaposváron nyitó előadást tartott a Sportiskolák Országos Szövetségének Sportszakmai Konferenciáján, a rendezvény témája „A sportiskolai rendszer működése az élsport tükrében” helyezi a hangsúlyt.

Kép letöltéseFotó: EMMIA hazai utánpótlássport aktuális kérdéseivel foglalkozó szakmai fórumon államtitkár asszony előadásában kiemelte, hogy az utánpótlás-nevelés az élősport területek közül az egyik legfontosabb terület, amelynek lényege, hogy a fiatal és tehetséges sportolóknak lehetőséget biztosítson arra, hogy eljussanak a versenysportig és az élsportig, a versenysportból kieső fiatalokat pedig állandó sportolási lehetőségek felé irányítsa. Hozzátette, hogy a Sportiskolai Program egy speciális utánpótlás-nevelési rendszer, ahol a közoktatási intézmény a kb. 6-20 éves korig terjedő időszakban a sportkarrier építésének lehetőségeit igyekszik összeegyeztetni és összehangolni a tanulók tankötelezettségből fakadó kötelezettségeikkel, amely megfelelő kiválasztási bázist nyújt a Héraklész és SportXXI Programokhoz.

A köznevelési intézmények és az egyesületek utánpótlás-nevelő munkájának összehangolása érdekében elengedhetetlenül szükséges a sportági igények feltérképezése és a jelenleg működő iskolák és klubok között meglévő együttműködések hatékonyabbá tétele. Az utánpótlás-nevelés területén továbbra is fenn kell tartani a központosított programok rendszerét, amit össze kell hangolni a kiemelt sportágak finanszírozási rendszerével.

Az országos sportági szakszövetségek részére biztosított 16 kiemelt sportágfejlesztési támogatás összege 2016-ban meghaladta a 8,4 milliárd forintot, amely támogatási összeget az idei évben is biztosítunk – mondta. A támogatás eredményessége a sportágak népszerűsítésében nyilvánult meg, hiszen a szakszövetségek adatai alapján az érintett sportágakban a versenyengedéllyel rendelkező felnőtt utánpótláskorú sportolók létszáma ugrásszerűen megemelkedett. A kiemelt sportágak sportágfejlesztési támogatások esetében szintén megjelenik a közvetlen egycsatornás finanszírozás, amelynek köszönhetően az ellenőrizhetőség, valamint a programok által megfogalmazott célok tényleges megvalósíthatósága kizárólag így biztosítható.

Az elmúlt években soha nem látott fejlesztések indulnak el az utánpótlássportot támogató valamennyi területen, így a Sportlétesítmény-Fejlesztési Stratégia valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program mind azt a célt szolgálják, hogy hozzájáruljon a megfelelő számú és színvonalú létesítményekben a sportolási, valamint sportrendezvények helyszínének biztosítását – mondta, és hozzátette, hogy a látvány-csapatsportágak tekintetében az egyik leglényegesebb intézkedés volt a TAO bevezetése, amelynek keretében közvetlen támogatási források biztosítják a felkészítést, a versenyeztetést, az utánpótlás-nevelés támogatását a hosszú távú fejlődés megalapozásaként a sportcélú ingatlanok fejlesztése, felújítása és finanszírozhatósága érdekében. Az utánpótlás-nevelés színvonalának emeléséhez, valamint az utánpótlás edzők kiszámítható és tervezhető támogatási rendszerével bevezetésre kerül az Utánpótlás Edző Program, amelynek keretében 350-nél több szakember részesülhet kiegészítő juttatásban.

(EMMI)