2018. január 1-től újabb 5%-kal emelkedik az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben foglalkoztatott oktatók, kutatók, tanárok garantált illetménye, egyetemi tanári illetményminimum havi bruttó 554.400 Ft-ra emelkedik.

A mostani már a béremelés harmadik üteme, a felsőoktatási dolgozók bére 2016 és 2018 között átlagosan 27%-kal emelkedik. A béremelés mintegy 14 ezer főt érint. Egy oktató, kutató, tanár munkakörben dolgozó átlagbére 2015-ben 409891 forint volt, míg ez a 2016-os évben már 433758 forint. Ugyanez a jövedelem a nem oktató, kutató, tanár munkakört betöltőknél 2015-ben 263579 Ft volt, 2016-ban pedig 287272-re változott.

A kormány 2015 őszén döntött a felsőoktatásban oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak bérrendezéséről, a nagyobb anyagi megbecsülés feltétele annak, hogy a magyar felsőoktatás színvonala és versenyképessége javuljon. Az állami fenntartású felsőoktatási intézményekben oktatói, kutatói és tanári munkakörben foglalkoztatottak esetében 2016. január 1-től 15 %-os, majd 2017-ben és 2018-ban a már megemelthez képest további 5-5%-os bérrendezés valósul meg.

Mindez azt jelenti, hogy a 2015-ös garantált illetményhez képest 2018-ban 126,8 %-os átlagos bérszint valósul meg, mivel a bázis minden évben az előző évi emelt illetmény volt.

(EMMI Oktatásért Felelős Államtitkárság)