Az országos könyvtári rendszernek az Új Széchenyi Terv keretében megvalósult fejlesztésével jelentősen nő az információhoz és dokumentumokhoz való szabad hozzáférés lehetősége. Az új országos dokumentum-ellátási rendszer bemutatóját 2011. november 23-án Szőcs Géza kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg az Országos Széchényi Könyvtárban.

„Az országos közös katalógus létrejötte a nemzeti könyvtár, az egyetemi könyvtárak, az országos szakkönyvtárak és a megyei könyvtárak példaadó közös munkájának köszönhető, és jól szolgálja azt a kitűzött célunkat, hogy a magyar kulturális értékek könyvtárakban őrzött részét széles körben megjeleníthessük a világ számára” – emelte ki beszédében Szőcs Géza.

fotó: Horváth Ernő

Az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működését 54 szolgáltató könyvtár biztosítja, gyűjteményük felöleli az országban ma megtalálható dokumentumbázis egészét. E könyvtárak eddig különböző szoftverekkel működtetett, különböző nagyságú gyűjteményét bemutató adatbázisai helyett mostantól egy közös, interneten keresztül elérhető felületen lehet a dokumentumok között keresni: például, hogy melyik könyvtárban van meg, és kikölcsönözhető-e a keresett dokumentum, valamint elektronikusan el is lehet indítani a keresett mű iránti kérést.

Szőcs Géza (fotó: Horváth Ernő)

A jól felépített könyvtári szolgáltatási rendszer, az egyes könyvtárak közti szoros együttműködés és a szervezett információ- és dokumentumcsere révén ezentúl a legkisebb könyvtárak számára is lehetővé teszik a felhasználók elvárásainak korszerű teljesítését.

A rendszer fejlesztéshez és működéséhez – Európai Uniós forrásokon kívül – 55 millió forinttal járult hozzá a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.

(Kultúráért Felelős Államtitkárság)