A megyei hatókörű városi múzeumok és könyvtárak működésükhöz, valamint állami feladataik ellátásához, a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladataikhoz 2018-ban összesen közel 7,2 milliárd forint támogatásban részesülnek. Ez az összeg több mint 10%-kal, 754 millió forinttal haladja meg a 2017. évi keretösszeget.

A támogatás felosztása reflektál az egyes intézmények kulturális alapellátásban betöltött szerepére és az elért eredményekre, valamint – a megyei hatókörű városi könyvtárak esetében – a szolgáltatással érintett lakosság nagyságára.

A megyei hatókörű városi könyvtárak esetében a fenntartó város, illetve a megye lakosságszáma, valamint a megyei feladatellátás képezi a finanszírozási döntés alapját. A megyei hatókörű városi múzeumok támogatása a szakmai munkát meghatározó mutatók vizsgálatára , illetve az abból számított kulturális alapellátás indikátorra épül.

A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása szintén a szakmai szempontokra figyelemmel határozta meg a tárca. A támogatásban részesült önkormányzatok, illetve múzeumok száma a tavalyi évhez képest tizenöttel emelkedett: az önként vállalt feladatként múzeumot fenntartó önkormányzatok 3-3 millió forint egyszeri működési támogatásban részesülnek.

A támogatás felosztására vonatkozó miniszteri döntés itt érhető el.

(EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság)