A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása. További törekvés a hazai köznevelés szaktanári ellátottságának megerősítése, a hiányszakok - például természettudományos szakirányok - iránti érdeklődés felkeltése.

A pályázatbeadás határideje: 2014. október 20.

Kapcsolódó dokumentumok:

https://osztondij.klik.gov.hu/

http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KKÖP_egységes_felhívás_működési_szabályzat%202014-15.pdf

http://klik.gov.hu/download/7/7e/b0000/Ösztöndíjas_szerződés_2014-15%20.pdf

(Köznevelésért Felelős Államtitkárság)