Dr. Lengyel Györgyi, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közigazgatási államtitkára elfogadta az Ausztráliában élő magyar közösség meghívását, hogy együtt emlékezzenek az 1848. március 15-i forradalom és szabadságharc évfordulóján.

Canberra 2017. március 16.

Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár ünnepi megemlékezésen mondott beszédet Magyarország Nagykövetségén Ausztráliában, Canberrában. A rendezvényen részt vettek a helyi canberrai magyarság, valamint sydney-i magyarok képviselői, továbbá más országok nagykövetségeinek képviselői. Közigazgatási Államtitkár Asszony beszédében hangsúlyozta: a magyar nemzet – ahogy történelmünk is – egy és oszthatatlan. Beletartozunk, részei vagyunk mindannyian, néhai, jelenlegi és még meg nem született magyarok egyaránt. Szabad és minden külső erőszaktól mentes életet biztosított Ausztrália a menekült magyaroknak, s ezért köszönettel tartozunk mindannyian a mindenkori ausztrál kormánynak és az Ausztráliában élőknek.

Kép letöltéseFotó: EMMI

Melbourne 2017. március 18.

Közel egy év előkészület után – az 1956-os Emlékbizottság támogatásával – hálaadó emléktáblát avattak Melbourne-ben, a Station Pier-nél, a kikötőnél, ahova a negyvenes évektől a hetvenes évekig a magyar bevándorlók többsége érkezett Ausztráliába. A következő évtizedekben – köszönhetően a tábla kitűnő elhelyezésének – rengetegen fogják látni és olvasni, hogy a magyarok, más nemzetek nevében is hálát adtak mindazért, amit Ausztráliától kaptak. Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy „minden magyar nevében beszél, akik most nem tudják egyesével kifejezni hálájukat Ausztrália segítő és befogadó tetteiért. Az emléktáblával adunk, nem kérünk. Hálát mondunk az ausztrál népnek és kormányainak, amiért honfitársainkat befogadták a bajban. És hálát adunk azért is, mert identitásukat elvenni nem akarták, múltjukat, gyökereiket, kultúrájukat és hagyományaikat megtarthatták, anyanyelvüket használhatták.”

Kép letöltéseFotó: EMMI

Az emléktáblán az alábbi szöveg olvasható: „Hálás köszönet Ausztráliának azoktól, akik itt léptek először ennek az országnak a földjére menedéket és az új kezdet reményét keresve az 1940-es és 1970-es évek között. Állította a Magyar Közösség.” Az emlékmű közvetlenül a kikötő bejáratánál található, középen, mindenhonnan jól látható helyen. Az ünnepségen beszédet mondott Bruce Atkinson, a Victoriai Parlament felső házának elnöke, Port Melbourne polgármester asszonya, Bernadene Voss, Bakonyi Péter, Magyarország Melbourne-i Konzulátusának vezetője, valamint Marót Márta, a Victoriai Magyar Tanács elnöke is. A rendezvényen mintegy száz fő gyűlt össze, az avató ünnepségre ellátogatott dr. Gruber Attila nagykövet úr is Canberrából, valamint részt vettek a magyar közösségi vezetők, tagok is. Közigazgatási Államtitkár Asszony látogatást tett a Melbourne-i Magyar Központban, amely számos társadalmi szervezetnek ad otthont, a cserkészektől a nyugdíjas klubig. Megtekintette a Szent István Ökumenikus Templomot, melynek harangját Őrbottyánban öntötték. Ezt követően a Magyar Iskolában találkozott és beszélgetett magyar kisdiákokkal és tanáraikkal.

Kép letöltéseFotó: EMMI

Sydney 2017. március 19.

Dr. Lengyel Györgyi közigazgatási államtitkár több száz fő előtt mondott beszédet a New South Wales-i Magyar Szövetség és a Délvidéki Magyar Szövetség rendezvényén, az 1848. március 15-i és az azt követő eseményeket felidéző Magyar Szabadság Ünnepélyén, Sydney-ben, a Délvidéki Magyar Szövetség székházában.

Kép letöltéseFotó: EMMI

Beszédében kiemelte, hogy „Az ünnep mindig tükröt tart elénk: belepillantva nem kerülhetjük el, hogy önmagunkat is lássuk. Ezért önfeledten ünnepelni és méltón megemlékezni csak tiszta lelkiismerettel lehet. Március 15., az 1848/49-es szabadságharc emléknapja tehát tiszta lelkiismeretet követel tőlünk. Azt, hogy végiggondoljuk mit tettünk, vagy éppen mit mulasztottunk el megtenni nagyobb közösségünk, a nemzet érdekében. 1848/49 ünnepe alkalom arra, hogy végiggondoljuk: milyen feladatok várnak ránk, és mit kell tennünk.” Az eseményen felléptek Sydney magyar közösségeinek tagjai, a Magyar Iskola növendékei, valamint a helyi cserkészek.

Az ünnepséget követően interjút adott a Magyar Rádió Mozaik Sydney szerkesztőjének. Az interjúban többek között beszélt a Magyar Kormány nemzetpolitikai lépéseiről.

Másnap Közigazgatási Államtitkár Asszony meglátogatta a Sydney-i Magyar Katolikus egyházközösség keretein belül már majdnem 50 éve működő Szent Erzsébet Otthont, melynek lakói nagyrészt magyar anyanyelvűek. Az intézményhez múzeum, könyvtár, templom is tartozik ügyelve a lakók szellemi és lelki egészségére.

Brisbane 2017. március 22.

Közigazgatási Államtitkár Asszonyt Kovács Lőrinc, brisbane-i tiszteletbeli konzul, református lelkipásztor fogadta.

Szűk körű egyeztetésüket követően Közigazgatási Államtitkár Asszony ünnepi fogadáson vett részt, ahol találkozott a brisbane-i és gold coast-i magyar közösségek képviselőivel. Bemutatták számára a helyi magyar közösség jövőbeli terveit, a hitük és a magyar identitás ápolása érdekében szervezett közösségi összejöveteleiket, hagyományaikat.

Közigazgatási Államtitkár Asszony interjút adott a brisbane-i 4 EB FM Rádió magyar nyelvű műsorában.

Gold Coast 2017. március 23.

A Gold Coast-i Magyar Egyesület elnökével találkozott Közigazgatási Államtitkár Asszony, ahol értékelték az ausztráliai magyar közösség helyzetét, feladatait, pályázatait.

(EMMI Közigazgatási Államtitkárság)