A Felsőoktatási Kerekasztal megvitatta a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” címmel elkészült új felsőoktatási koncepciót. A következő 15 évre vonatkozó iránymutatás kijelöli azokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a teljesítményelvű hazai felsőoktatás kialakítása érdekében szükségesek.

A felsőoktatás átalakításának célja, hogy a globális változásokkal és a kormány által megfogalmazott, hosszú távú célokkal összhangban álló, a társadalmi és gazdasági kihívásokra egyaránt válaszolni képes, tervezettebb és szervezettebb felsőoktatási rendszer jöjjön létre a következő évtizedben.

A témában Palkovics László nyilatkozott a kormany.hu-nak.

A koncepció 5 fő irányvonalat jelöl ki: együttműködés és versenyhelyzet kialakítása a felsőoktatási intézményrendszeren belül és kifelé; munkaerő-piaci elvárásokhoz igazodó képzési struktúra kialakítása; akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú felsőoktatás megteremtése; a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatás-fejlesztés és innovációs háttér kialakítása, továbbá a célkitűzésekhez igazodó és azt követő intézményrendszer létrehozása.

Kép letöltéseFotó: Botár Gergely

A kormány tervei szerint 2030-ra Közép-Európa legjobb felsőoktatási rendszere jöhet létre Magyarországon, amely amellett, hogy a minőségi oktatásnak és versenyképes képzésnek köszönhetően képes lesz – a változatlan szintű állami szerepvállalás mellett – külső források bevonásával is finanszírozni tevékenységét, egyszerre igazodik a munkaerő-piaci elvárásokhoz, a társadalmi igényekhez, a demográfiai változásokhoz, valamint a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokhoz egyaránt.

Mindemellett a felsőoktatás tervezett átalakítása motiváltabb, magasan teljesítő, sikeresebb hallgatókat, oktatókat és intézményeket teremt. Összességében csökken a lemorzsolódás, a hátrányos helyzetűek aktívabban be tudnak kapcsolódni a felsőoktatásba és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya eléri a társadalmi igényeknek megfelelő szintet. A felsőoktatásban lezajló fokozatváltással a magyar felsőoktatás újra visszanyeri vonzerejét, a diploma pedig az értékét.

A felsőoktatási stratégia letölthető a cikk mellett található Kapcsolódó anyagok között.

A sajtótájékoztató teljes anyaga elérhető a Sajtószobában.

(Emberi Erőforrások Minisztériuma)