Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében kiírt pályázatok minden magyar ember érdekeit szolgálják – mondta Schanda Tamás Kolozsváron, a Pont Csoport és Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusa által szervezett szakmai fórumon.

Az EMMI európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: Magyarország felelősséget vállal a külhoni magyarokért, kötelességének tartja támogatásukat. Lehetőségeihez mérten minden segítséget megad a határon túli magyar közösségeknek a szülőföldön történő boldogulásához és a magyar nyelv megőrzéséhez. Kiemelt figyelmet szentel a határon túli nemzetrészek megmaradásának, fejlődésének, intézményeik fejlesztésének.

Kép letöltéseFotó: EMMI

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nemzetstratégiai céljai pontos irányvonalakat határoznak meg, teljesülésükkel a magyarság erősödik. A program középpontjában az ember áll. Magyarország csak akkor erősödhet tovább, ha a magyar családokat és a közösségeket támogatja a rendelkezésre álló eszközökkel.

Schanda Tamás megjegyezte: a magyar kormány feladata, hogy a fejlesztési források minél előbb a legmegfelelőbb helyre jussanak.

Kép letöltéseFotó: EMMI

Az államtitkár szakmai előadásban többek között ismertette: az EFOP-5.2.2-17-es Transznacionális együttműködések című felhívás célja a magyarországi közszolgáltatások elérhetőségének és minőségének javítása. Ennek a célnak az elérését nemzetközi együttműködésekben tapasztalatok és jó gyakorlatok kicserélésével, alkalmazásával, a nemzetközi hálózatépítés támogatásával, közös szakmai programokkal kívánja a magyar kormány elősegíteni.

A felhívás keretében összesen 5,39 milliárd forint fejlesztési forrásra lehet pályázni. Támogatási kérelmet Magyarországon székhellyel rendelkező egyházi szervezetek, egyesületek, alapítványok nyújthatnak be önállóan vagy konzorciumban. Az érvényes pályázat feltétele azonban legalább két nemzetközi, határontúli partnerrel kötött együttműködési megállapodás becsatolása. Projektenként 30-50 millió forint közötti, vissza nem térítendő támogatás biztosítható.

(EMMI)