2017. szeptember 9-én szentelték fel Szikszó új, modern és impozáns görögkatolikus templomát. Az Istenszülő születésének tiszteletére szentelt templom szentelési liturgiáját Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye metropolita érseke, dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke és Szócska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója végezte. Az eseményen részt vett és beszédet mondott Fülöp Attila, az EMMI egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára.

A templom alapkövét 2004-ben rakták le. Hosszú tervezői folyamat és egyeztetés után a munkálatok 2010-ben vettek újabb lendületet. Az évek alatt számos nagylelkű felajánlás, kormány- és önkormányzati támogatás, valamint egyházmegyei források tették lehetővé a bizánci stílusú, centrális elhelyezkedésű templom elkészültét, mely a hagyományoknak megfelelően hármas tagolódású, Bodonyi Csaba tervei alapján épült. Az előtér nagyobbik része közösségi célokat fog szolgálni, de ez a rész bekapcsolható a templomtérbe is, nagyobb események alkalmával. Másik oldalán a keresztelőmedence, a gyóntatófülke és a kórusfeljárat kapott helyett. A templomhajóban 110 főre tervezett padozat, és egy 40 főre tervezett kórus található, a jelenleg rendszeresen templomba járók számához méretezve. A szentély részében az oltár, a sekrestye és egy előkészületi tér található.

Kép letöltéseFotó: EMMI

Fülöp Attila helyettes államtitkár az új közösségi tér közepén elmondott ünnepi köszöntőjében a hagyományokhoz való ragaszkodás fontosságát emelte ki, valamint a szikszói közösség erejét, és ezen túlmutatva az egyházak közösségszervező munkáját méltatta. A katolikus iskolák tanévkezdési liturgiáihoz kapcsolódó buzdítása a jelenlévő papok és hívek számára is tanulságos maradt, a közösség fenntartására biztatott.

Kép letöltéseFotó: EMMI

A templomszentelésen megjelentek szép száma is ennek tanúja; nemcsak a görögkatolikusok, hanem a kisváros egész közössége várakozással figyelte minden egyes tégla elhelyezését, és most már őszinte örömmel tekint az új templomra. Leskó János, a képviselőtestület elnökhelyettese mondott köszönetet mindazoknak, akik a templom épülését jó szándékokkal segítették elő, hálával említette a görögkatolikus és más felekezethez tartozó hívek anyagi támogatásait is. A liturgián közreműködött a Szent Efrém Férfikar. Az új templom és megújuló közösség további életére kérték az Istenszülő közbenjárását a sajópálfalai kegytemplomból gyalog érkezett zarándokok.

(EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság)