A kormány a Nemzeti Önkéntes Stratégia részeként számos programmal, intézkedéssel hívja fel a figyelmet az önkéntesség fontosságára.

A kormány minden rendelkezésre álló eszközzel támogatja az önkéntességet. A Nemzeti Önkéntes Stratégia részeként, EFOP és VEKOP forrásokból összesen több mint 20 milliárd forintot fordít az önkéntesség támogatására. A cél egy olyan szolidáris, többgenerációs társadalom felépítése, amelyben az önkéntesség révén kifejezésre jut a közösségben meglévő segítő szándék, és a kölcsönös segítségnyújtás, felelősségvállalás életformává válik.

Az önkéntes tevékenység a társadalmi integráció, a bizalom és a szolidaritás kialakításának egyik fontos eszköze. Az önkéntesség ösztönzi az állampolgárokat arra, hogy felelősséget vállaljanak embertársaikért, mellyel a jövőben egy közös értékek mentén szervezett, összetartó közösség építhető fel. E meggyőződés jegyében a kormány számos intézkedéssel támogatja az önkéntes tevékenységeket.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 1.3.8. (EFOP) célja az önkéntes tevékenységen keresztül megvalósuló társadalmi szolgálat és az ehhez közvetlenül és kiegészítő jelleggel kapcsolódó képzések. A projekt közvetlen célcsoportját azok a 18-21 éves fiatalok adják, akik pályaorientációs nehézséggel küzdenek. Az EFOP 1.3.8 „Önkéntesség személyre szabva konstrukció” célja, hogy a fiatalok számára a középiskolai tanulmányokat követően minimum fél év, maximum egy év tapasztalatgyűjtést és hasznos állampolgári tudás megszerzését biztosítsa a tudatos pályaválasztás megalapozására.

A kormány az EFOP 1.3.5. „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” program részeként kiemelt figyelmet fordít az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdítására. Cél az önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése és ezzel együtt az önkéntesség helyi/térségi szintű népszerűsítése, mindezzel közvetetten hozzájárulni a közösségek közti szolidaritás, együttműködés elmélyítéséhez.

A kormány megbecsüli a magánszemélyek és szervezetek társadalomért végzett munkáját. Ennek jegyében 2013-ban megalapította a Pro Voluntarius Díjat az önkéntesség társadalmi elismerése céljából. Az idei évben az ünnepélyes díjátadóra 2017. december 12-én kerül sor a Youth Hungary - Az Új Nemzedék Konferencián.

Az ENSZ Közgyűlésének 1985. december 17-én megalkotott határozata értelmében minden év december 5-e az Önkéntesek Világnapja.

(EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság)