Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 538

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

2011 Jogszabálytervezetek
Találatok: 538

Honvédelmi Minisztérium- Jogszabálytervezet

Honvédelmi Minisztérium, 2011. december 15.

Rendelettervezet a szolgálati viszonnyal kapcsolatos
egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról.

Véleményezési határidő: 2011. december 19.
joko@hm.gov.hu

Honvédelmi Minisztérium- Jogszabálytervezet

Honvédelmi Minisztérium, 2011. december 14.

Rendelettervezet a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötelezettség alól mentes gépjárművek körének és nyilvántartásának szabályairól, az e gépjárművek által okozott károk megtérítését és rendezését végző szervek kijelöléséről, működéséről, valamint a mentesített gépjárművek igazolóeszközzel történő ellátásáról.

Államigazgatási egyeztetésen.
véleményezési határidő: 2011. december 14.
joko@hm.gov.hu

Az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2011. december 14.

Tájékoztató az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet módosításáról szóló BM rendelet tervezetéhez.

A tervezet célja az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosítása
- a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló T/5000. számú törvényjavaslatra, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény közszolgálati életpályák összehangolásával összefüggő, valamint egyes munkaügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/4998. számú törvényjavaslatra, valamint a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvényre figyelemmel
- a rendvédelmi szervek hivatásos állománya egészségi és pszichikai alkalmassági követelményrendszerének átalakítása,
- a megváltozott egészségi állapotú hivatásos állományúak alkalmassága felülvizsgálati rendjére (a továbbiakban: FÜV eljárás) vonatkozó rendelkezések aktualizálása, pontosítása és
- a különleges foglakoztatási állományba (a továbbiakban: szenior állomány) vétel fizikai, pszichikai és egészségi feltételeinek meghatározása,
- az állományba jelentkezőkre és az állományban lévőkre, illetve a megváltozott egészségi állapotúakra vonatkozó követelmények egyértelmű elkülönítése, továbbá az eljárási renddel kapcsolatos rendelkezések pontosítása,
- a 2012. január 1-én hatályba lépő, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény rendelkezéseivel való összhang megteremtése, továbbá
- az egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) jelenleg folyamatban lévő módosítása alapján belügyi hatáskörbe átvenni tervezett orvosi felülvizsgálatot (30 napos, hat hónapos felülvizsgálat, FÜV) végzők kijelölése érdekében.

A véleményezés végső határideje: 2011. december 15.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium - Jogszabálytervezetek

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2011. december 14.

Előterjesztés: egyes büntető tárgyú igazságügyi miniszteri rendeletek módosítása


Miniszteri rendeletek a jogbiztonság növelése érdekében


A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által előkészített tervezet célja az elítéltek munkavégzési kötelezettségére, munkavédelmére, gyógyszerellátására és gyógyászati segédeszközzel való ellátására, illetve a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési szabályozásra vonatkozó végrehajtási rendeletek aktualizálása, a bíróságok elnevezésének megváltoztatása miatt szükségessé vált módosítás megvalósítása, illetve egy új bírósági értesítőlap bevezetése. Felhívjuk a figyelmet, hogy az előterjesztés egy tervezet, ezért ebben a formájában nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

A tervezet-csomag tartalmazza a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló, a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló, a fogvatartottak egészségügyi ellátásáról szóló, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél című, illetve a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló rendeletek módosítását. A rendeletek módosításának célja a Kormány jogbiztonság-teremtő céljainak megvalósítása.

A gyakorlatban eddig problémát okozott a fogvatartottak munkavégzési kötelezettségének meglétének értelmezése. A teljes körű foglalkoztatás megteremtése érdekében egyértelműen ki kellett mondani, hogy az elítéltet munkavégzési kötelezettség terheli. A nemzetközi elvárásoknak megfelelően az elítélt beleegyezéséhez kell kötni a nem büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetnél történő foglalkoztatását, illetve e tekintetben rendezni kellett a munkáltatás körében okozott kár megtérítésének szabályait. A tervezet rendeletmódosításai az ehhez kapcsolódó végrehajtási szintű szabályozást teremtik meg.

Az előterjesztés további célja a foglalkoztatott fogvatartottak vonatkozásában az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés, a foglalkozás-egészségügyi ellátás szabályainak aktualizálása, az elítéltek gyógyszerellátása, gyógyászati segédeszközzel való ellátása térítési díjának viselésére vonatkozó új szabályozásból eredő módosítások bevezetése is.

A tervezet tartalmazza a fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési szabályozásra vonatkozó végrehajtási rendeletek aktualizálását is, a bíróságok elnevezésének megváltoztatása miatt szükségessé vált módosítást illetve egy új bírósági értesítőlap bevezetését is.

Emellett az előterjesztés az egészségügyről szóló törvény (1997. évi CLIV.) végrehajtási szabályait is tartalmazza, miszerint a büntetőügyben eljáró bíróság kötelezettségévé teszi, hogy az egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre vagy egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélése esetén az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szervet, valamint az illetékes egészségügyi szakmai kamarát értesítse.


Az észrevételeket 2011. december 19-ig várjuk a peter.laszlo.salgo@kim.gov.hu címere.

A nemzeti erőforrás miniszter rendelete a foglalkozási rehabilitációs szakértőkről

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2011. december 14.

Jogszabálytervezet
Véleményezési határidő: 2011. december 21.
Véleményezési cím: istvan.david@nefmi.gov.hu