A dokumentumtár a 2014. június 6. óta feltöltött dokumentumokat tartalmazza. A korábbi tartalmak ezen a linken érhetők el.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 3

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

2015 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2014-2018) Pályázatok
Találatok: 3

Döntés a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése 2015. évi támogatásáról

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2014-2018), 2015. szeptember 8.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése 2015. évi támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről a nemzeti fejlesztési miniszter nevében eljáró közlekedéspolitikáért felelős államtitkár meghozta döntését.
A támogatás mértékéről a kedvezményezett települési önkormányzatok támogatói okiratban, a támogatásban nem részesült települési önkormányzatok elektronikus levélben értesülnek.

Tájékoztató a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2014-2018), 2015. június 1.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján megalkotásra került a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (a továbbiakban: pályázati kiírás), amely 2015. május 29-én jelent meg a Hivatalos Értesítő 25. számában.
A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2015. évre 2 015,0 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.
A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik.
Az önkormányzatoknak a támogatás igénylésére vonatkozó pályázatukat a pályázati kiírás 5. pontjában meghatározott tartalommal, a pályázati kiírás 1. számú melléklete szerinti, szolgáltatónként kitöltött pályázati adatlapon kell 2015. június 11-éig a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül (a továbbiakban: ÖNEGM rendszer), az erre a célra kialakított pályázati felületen benyújtani. Az onnan kinyomtatott pályázati adatlapot és a további, a pályázati kiírás 7. pontjában felsorolt, benyújtandó dokumentumokat – ide értve a pályázati kiírás 3. számú melléklete szerinti pályázói nyilatkozatot is - a Kincstárnak a települési önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) kell postai úton történő megküldéssel, vagy az Igazgatóságon személyesen történő leadással papír alapon benyújtani 2015. június 12-éig, egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban.
A szolgáltatók számára az egységes értelmezés és számítás érdekében az indokolt költségekhez kapcsolódó számítási módszert a helyi közösségi közlekedés támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásáról szóló, a pályázati kiírás 2. számú mellékletében található útmutató tartalmazza.
Az Igazgatóság a felülvizsgált pályázatok egy eredeti példányát és az elektronikusan rögzített adatokat tartalmazó adatbázist 2015. július 7-éig megküldi a közlekedésért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter). A miniszter a támogatás felosztásáról a pályázati kérelmekben közölt adatok, valamint a pályázati kiírás 5. pontjában szereplő környezetvédelmi súlyszámok alapján, 2015. augusztus 25-éig meghozza döntését.

A miniszter döntéséről a nyertes települési önkormányzatok a döntést követő 3 munkanapon belül elektronikus támogatói okiratban értesülnek. A nyertes települési önkormányzatok a támogatói okirattal kapcsolatban a miniszteri döntés közlését követő 2 munkanapon belül észrevételt tehetnek, nyilatkozat formájában a Kincstár által működtetett ÖNEGM rendszerben. Ennek elmulasztása esetén a támogatói okirat elfogadottnak tekintendő.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Kincstár a támogatás
25 %-át 2015. szeptember 11-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást havonta három egyenlő részletben folyósítja. A támogatást a települési önkormányzat a fizetési számláján történő jóváírást követő 3 munkanapon belül a szolgáltatónak átutalja.

A helyi közlekedés támogatásával kapcsolatos további információkért vagy esetleges kérdéseivel forduljon az NFM Közlekedési Szolgáltatási Főosztályhoz.

Elérhetőségek: telefon: 06/1 795-6818
e-mail: kozszolgaltatas@nfm.gov.hu
postacím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Közlekedési Szolgáltatási Főosztály
1011 Budapest Fő utca 44-50.

2015. évi Pályázati kiírás a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (2014-2018), 2015. május 8.