A dokumentumtár a 2014. június 6. óta feltöltött dokumentumokat tartalmazza. A korábbi tartalmak ezen a linken érhetők el.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 11

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

2014 Igazságügyi Minisztérium Jogszabálytervezetek
Találatok: 11

Előterjesztés a Pártfogói Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló rendelet módosításáról

Igazságügyi Minisztérium, 2014. december 12.

A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény 2015. január 1-jével történő hatálybalépésével törvényi szinten kiteljesedik az a folyamat, amely az egyéb feladatokat ellátó pártfogó felügyelőktől szervezetileg elkülöníti büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőkre vonatkozó szabályozást. 2015. január 1-jével módosul a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény is, amellyel bevezetésre kerül a megelőző pártfogás intézménye. A tervezetben szereplő rendeletmódosítás célja a két új jogintézmény rendeleti szintű részletszabályainak megalkotása a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló 8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet megfelelő kiegészítésével. Tekintettel továbbá arra, hogy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelet szervezetileg a büntetés végrehajtási szervezetrendszerhez tartozik, ezért külön rendeletben – a pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők, kormánytisztviselők és kormányzati ügykezelők ügyviteli vizsgájáról szóló 22/2010. (XII. 28.) KIM rendeletben foglaltakhoz hasonlóan – kerül szabályozásra a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői szakterületen tevékenykedők ügyviteli vizsgájának rendje, az általános követelmények és az ügyviteli vizsga témakörei.

Előterjesztés a szellemitulajdon-jogi szakképesítésekről

Igazságügyi Minisztérium, 2014. december 8.

Előterjesztés a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó kormányrendeletek módosításáról

Igazságügyi Minisztérium, 2014. december 8.

Igazságügyi rendeletek módosításáról szóló IM rendelettervezet

Igazságügyi Minisztérium, 2014. december 4.

Az egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló törvénynek való megfelelés érdekében több, az Igazságügyi Miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendelet módosítását teszi szükségessé. A főbb módosítások a következők. A tervezet egyik fontos eleme, hogy megteremeti Bírósági Elektronikus Tájékoztatási és Figyelmeztetési Rendszer jogi alapjait, mely azt a célt szolgálja, hogy a felek, illetve a képviselőik távolról is informálódhassanak a bíróság előtt folyamatban lévő eljárásról. Az ügyfelek ügyfélkapun belépve vehetik majd igénybe a rendszert. A tervezet módosítja az elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogatóparancs alapján történő elfogásával és előállításával felmerült költség mértékéről, valamint megtérítésének részletes szabályairól szóló IRM-PM rendeletet is, a módosítás célja, hogy valamennyi eljárásban egységes elvek mentén kerüljenek szabályozásra a rendőri szervek elővezetéssel kapcsolatos intézkedései, a költségtérítés összegének számításával összefüggésben. A tervezet módosítja a hitelbiztosítéki nyilvántartás részletes szabályainak megállapításáról szóló KIM rendeletet is, a módosítás egyebek mellett kedvezőbb költségviselési feltételeket teremt a nyilatkozattévő felhasználók számára: egyrészt abban az esetben, ha a zálogtárggyal való felelősség terjedelme változik, azaz valamely vagyontárgyra vagy vagyontárgyakra már nem terjed ki a zálogjogosult zálogjoga, másrészt, ha több vagyontárgyra kiterjedően tesznek hitelbiztosítéki nyilatkozatot, a módosítás a mérsékelt összegű költségviselés szabályát újabb esetekre is kiterjeszti. A törvénynek az úgynevezett civil eljárási törvény az elektronikus ügyintézésre vonatkozó egyes szabályai hatályba lépését 2016. január 1-re módosította, a tervezet ezzel is összhangban elvégzi a szükséges módosításokat a civil szervezetek nyilvántartásával összefüggésben a bírósági eljárásokban érvényesülő ügyviteli és iratkezelési szabályokról szóló KIM rendelet és a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló KIM rendelet esetében.

A Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról szóló előterjesztés egyeztetése

Igazságügyi Minisztérium, 2014. november 21.