A dokumentumtár a 2014. június 6. óta feltöltött dokumentumokat tartalmazza. A korábbi tartalmak ezen a linken érhetők el.

Ezen az oldalon a honlapon megtalálható dokumentumok közül listázhatja az Önt érdeklő anyagokat. Hírek, fotógalériák és videófelvételek kereséséhez kérjük használja a honlap tetején található általános keresőt.

A dokumentumok keresése történhet szokványos (kulcsszavas) kereséssel, illetve tallózással. Mindkét esetben tovább pontosíthatja a találati listát dátum, forrás vagy a dokumentum típusa szerinti szűréssel.

Adatkezelési felhívás

A jogszabálytervezetek véleményezése előtt kérjük olvassa el adatkezelési felhívásunkat!

Kérem, válassza ki a szűrési szempontokat!

Szűrés dátum szerint

(tól-ig)
X X

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Találatok: 45

Szűrés dátum szerint

Szűrés forrás szerint

Szűrés a dokumentum típusa szerint

Jogszabálytervezetek
Találatok: 45

A javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló BM rendelet tervezete

Belügyminisztérium, 2014. szeptember 18.

Az Országgyűlés 2013. december 17-én fogadta el a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvényt (a továbbiakban: Bv. tv.), amely jogszabály 2015. január 1-jei hatállyal – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet egyidejű hatályon kívül helyezése mellett – kódex-jelleggel szabályozza újra a büntetés-végrehajtás területét.

Az új törvény hatálybalépését megelőzően gondoskodni kell az abban foglalt felhatalmazó rendelkezések alapján megalkotandó végrehajtási jogszabályok előkészítéséről és kiadásáról.

A jelen tervezet a Bv. tv.-ben foglalt felhatalmazás alapján megalkotandó, a javítóintézetben alkalmazott rendészek kiegészítő képzéséről és vizsgáztatásáról szóló BM rendelet szövegére tesz javaslatot.

Tekintettel arra, hogy a javítóintézetek a büntetés-végrehajtási intézetekhez hasonló zárt intézetek, a rendészek képzése a büntetés-végrehajtási szervezet személyi állományának képzéséhez igazodik.

A véleményezés végső határideje: 2014.szeptember 25.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Tervezet a gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról szóló 19/2012. (VII. 20.) NGM rendelet

Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. szeptember 18.

A tervezet 2014. szeptember 19-én 12 óráig véleményezhető a adam.nagy@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségen.

Tervezet az aeroszol termékek és aeroszol csomagolások forgalmazásának követelményeiről

Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. szeptember 18.

A tervezet 2014. szeptember 22-ig véleményezhető az albert.kalman@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségen.

A 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet módosításának tervezete

Belügyminisztérium, 2014. szeptember 10.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) működteti a szakterület egyik kiemelkedően fontos rendszerét, a Közúti Központi Információs Rendszert (KÖKIR). A KÖKIR rendszerre vonatkozó – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel (NISZ Zrt.) kötött – üzemeltetési szerződés 2014. december 31. napján lejár, azonban a jelentős adatvagyonnal és erőforrás igénnyel rendelkező rendszer további, zavartalan működése kiemelten fontos nemzetgazdasági érdek.

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet felhatalmazza a minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg azoknak az informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik, továbbá azon költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok körét, amelyek egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelesek igénybe venni a központosított informatikai és elektronikus szolgáltatásokat. A kötelezően biztosítandó központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét az 1. melléklet határozza meg.

A Korm. rendelet felhatalmazása alapján a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről, valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről szóló 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet 1. melléklete sorolja fel azokat az informatikai rendszereket, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a Korm. rendelet szerinti központi szolgáltató gondoskodik, vagy amelyek fejlesztésében közreműködik.

Önmagában a KÖKIR rendszer alkalmazásainak üzemeltetése nem kiemelhető az NKH által igénybevett egyéb rendszerekből. Ennek oka, hogy a fennmaradó alrendszerek is összefüggnek a KÖKIR-rel és valamennyi rendszer azonos alap infrastruktúrán működik. Ennek megfelelően az alrendszereket egységes üzemeltetői környezetben érdemes kezelni.

A Korm. rendelet 12/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az NFM rendelet módosítása szükséges.

A véleményezés végső határideje: 2014.szeptember 19.

A véleményeket a jogszabaly@bm.gov.hu e-mail címre várjuk.

Tervezet a 2015/2016-os tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló kormányrendeletről

Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. szeptember 10.

A tervezet 2014. szeptember 18-ig véleményezhető a tibor.klesz@ngm.gov.hu; beata.birkas@ngm.gov.hu; fruzsina.damjanovics-baan@ngm.gov.hu elektronikus elérhetőségeken.