A hvg.hu portálon 2017. június 1-jén 16 óra 32 perckor „A magyar titkosszolgálat is besegített a Lex CEU-ba” címmel közzétett közlésében Demeter Márta országgyűlési képviselő és a cikket jegyző szerkesztőség tévesen értelmezi az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatójának egy korábbi országgyűlési képviselői kérdésére adott válaszát. A megjelentek azt a látszatot keltik, hogy amennyiben az Alkotmányvédelmi Hivatal a magyar jogrendszer valamennyi jogszabályára és rendelkezésére figyelemmel – és nem „csupán” a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény (Nbtv.) szerint – jár el, akkor törvénysértést követ el.

A közzétett írás alapján a képviselő asszony és a szerkesztőség ismeretei kifejezetten hézagosak a nemzetbiztonsági szolgálatok működéséről és tevékenységük alapvető szabályairól. Az Alkotmányvédelmi Hivatal feladatait az Nbtv.-n kívül számos más jogszabály és rendelkezés is meghatározza. Így többek között az Alaptörvény, a jogalkotásról szóló törvény, a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény, a Kormány ügyrendjéről szóló kormányhatározat, valamint a Nemzetbiztonsági Kabinetről szóló kormányhatározat.

A fentiek tükrében érthető, miért szorgalmazza Demeter Márta, hogy az országgyűlési képviselők részesüljenek olyan képzésben, amelynek keretében tájékoztatást kapnak a nemzetbiztonsági szolgálatok felépítéséről, működéséről és tevékenységük alapvető szabályairól.

(Belügyminisztérium Kommunikációs Főosztály)