Az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának informális ülését 2018. január 25-26-án rendezték Szófiában. A belügyi napon a magyar delegációt Dr. Pintér Sándor belügyminiszter vezette.

A belügyminiszterek informális találkozójukon megvitatták a Közös Európai Menekültügyi Rendszer reformjáról szóló tárgyalások további menetét, különös tekintettel a dublini reformjavaslatra. Magyarország felszólalásában hangsúlyozta, hogy az Unió célja a migrációs áramlatok megállítása kell, hogy legyen és az illegális migráció megelőzése már a származási és tranzit-országokban. A közös uniós migrációs szakpolitikai fellépésnek is elsődlegesen ezt a célt kell szolgálnia. Magyarország szempontjából fontos, hogy az olyan kiemelt jelentőségű jogalkotási javaslatokban, mint a dublini rendszer reformja, a politikai megegyezést követően kerüljön sor a rendelettervezet szövegezésére. Az Európai Tanács egyértelművé tette, hogy a dublini rendszer reformjára vonatkozó fő irányvonalakat konszenzusos alapon kell kialakítani.

A belügyminiszterek munkaebéd keretében eszmecserét folytattak a Migrációs Globális Kompaktról. Magyarország következetesen ellenzi olyan üzenetek megfogalmazását, amelyek bátorításként értelmezhetők az életükkel elégedetlenek számára, hogy Európába áramoljanak. Álláspontunk szerint minden ország szuverén joga eldönteni, hogy kit enged be országa területére. Az előkészítő folyamatok tapasztalataira építve az ENSZ nem szentel kellő figyelmet az irreguláris migráció kiváltó okai kezelése szükségességének, valamint a származási országok kötelezettségeinek.

A miniszterek eszmecserét folytattak az integrált határigazgatás rendszer megvalósításának előmozdításáról. Magyarország kihangsúlyozta, hogy a hatályban lévő uniós normák alapján védi az EU külső határait. Minden uniós tagországnak feladata, hogy a hatályos jogszabályok betartásával védje meg és tegye átjárhatatlanná az uniós külső határokat. Ugyanakkor a migrációs válság tapasztalatai alapján, az európai integrált határigazgatás gyakorlati megvalósítása során, a származási és tranzit országokkal való együttműködésnek kiemelt hangsúlyt kell kapnia.

(Belügyminisztérium)