A határvédelmi szervek felkészültek a megerősített jogi határzár 2017. március 28-ai életbe lépésére, a végrehajtáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítottak.

A rendőrség, a honvédség és a bevándorlási hivatal felkészült a szükséges intézkedések végrehajtására, megtörtént, illetve részben folyamatban van a migránsok elhelyezését szolgáló röszkei és tompai tranzitzónák bővítése, a jogszabályban előírt feltételek kialakítása. A tranzitzónák befogadóképessége jelenleg 100 fő, ami több ütemben növelhető. A két helyszínen összesen 324 darab konténert telepítettek. A munkálatokat a büntetés-végrehajtás koordinálja. A tranzitzónák üzemeltetését és őrzését a rendőrség, a hatósági feladatokat a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal végzi majd.

A megerősített jogi határzár március 28-án, kedden lép életbe. A szigorítás célja, hogy tisztázatlan státuszú migránsok ne mozoghassanak szabadon az ország illetve az Európai Unió területén, és ezzel csökkenjen a migráció biztonsági kockázata. A menekültügyi eljárásokat a határon folytatják majd le. Csak a 14 év alatti, család nélkül érkező gyermekek léphetnek az ország területére, őket gyermekvédelmi intézményben helyezik el. Mindenki más a tranzitzónában várhatja meg a menedékkérelmi eljárás végét. Az elismerését kérőnek a további jogorvoslattal nem támadható döntés közlését követően a tranzitzónát el kell hagynia. A hatályba lépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a módosításokat, azzal, hogy az elismerését kérő migráns a tranzitzónát a jogerős döntésig elhagyhatja.

A tranzitzóna napi huszonnégy órában folyamatosan működik, a területére látogató a menekültügyi hatóság engedélyével léphet be, és a belépőnek be kell tartania a házirendet és eleget kell tennie a menekültügyi hatóság munkatársai utasításainak. A migránsokat a tranzitzónába való beléptetés előtt átvizsgálják, és anyanyelvükön vagy az általuk értett más nyelven tájékoztatják őket jogaikról és kötelezettségeikről. A tranzitzónákban napi 24 órában elérhető lesz az egészségügyi és a szociális ellátás is, különös figyelmet fordítanak a különleges bánásmódot igénylők ellátására. A tranzitzónában fekvőhelyet, ágyneműt, tisztasági csomagot, a személyes holmik elhelyezésére zárható tárolót, folyamatos melegvíz-szolgáltatást és az illemhely használatának lehetőségét, tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést, vallásgyakorlásra alkalmas (ökumenikus) helyiséget biztosítanak a migránsoknak. A tranzitzónában napi háromszori - 14 év alattiak esetében napi ötszöri - étkezés biztosított. Várandós és kisgyermekes anyának, valamint a 14 év alattiaknak naponta tejterméket és gyümölcsöt kell biztosítani.

Az életbe lépő új szabályok szerint az ország belsejében elfogott illegális bevándorlókat is visszakísérik a határhoz, ők szintén a tranzitzónában terjeszthetik elő kérelmüket. A szállítások végrehajtásához szükséges gépjárművek rendelkezésre állnak.

(Belügyminisztérium)